Särskilda skäl för tidigare sjukintyg

2016-03-28 i Sjuk
FRÅGA
Hej,Arbetsgivare får, godtyckligt enligt många, begära förstadags intyg från första sjukskrivnings dagen.Det jag undrar är om det finns vissa krav som man arbetsgivare måste uppfölja vid krav om förstadags intyg.Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

En arbetsgivare är inte skyldig att utge sjuklön för tiden innan du i egenskap av arbetstagare har gjort sjukanmälan, vilket framgår av Lag (1991:1047) om sjuklön 8 § första stycket. För att arbetsgivaren ska vara fortsatt skyldig att utge sjuklön från och med den sjunde dagen efter dagen för sjukanmälan så krävs det ett intyg från läkare eller tandläkare som styrker arbetsnedsättningen. Detta intyg behöver dock inte innehålla någon närmare uppgift om vilken sjukdom det rör sig om (Lag om sjuklön 8 § andra stycket).

Arbetsgivaren har dock vissa möjligheter att begära läkarintyg redan innan den sjunde kalenderdagen, och därmed från och med den första sjukskrivningsdagen. Denne kan dock inte göra det godtyckligt, exempelvis för att utsätta dig för obehag, utan endast om det finns särskilda skäl. Om du under sådana omständigheter inte lämnar intyg så innebär det att arbetsgivaren inte är skyldig att utge sjuklön för den del av sjuklöneperioden för vilken det saknas intyg (Lag om sjuklön 10 a § första och andra styckena). Ett särskilt skäl kan vara att du tidigare har haft många korta sjukdomsfall under begränsad tid utan att ha tagit kontakt med läkare och utan att det har framkommit någon indikation på att du lider av en kronisk sjukdom eller liknande som föranleder sådana korta sjukdomsintervall. Andra särskilda skäl kan vara välgrundade misstankar kring fusk och speciella rehabiliteringssynpunkter. Liksom för intyg enligt det vanliga förfarandet så behöver dock inte närmare uppgift om sjukdomsorsak anges i ett sådant intyg.

Det ska dock anmärkas att arbetsgivarens möjligheter att begära sjukintyg före den sjunde kalenderdagen kan regleras i kollektivavtal på central nivå (Lag om sjuklön 10 a § tredje stycket). Med andra ord så kan det finnas bestämmelser i ditt kollektivavtal som tillämpas före lagregeln. För att vara helt säker på vad som gäller så bör du därmed kontakta arbetstagarorganisationen på din arbetsplats för att förhöra dig om kollektivavtalets innehåll.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?