Särskilda bestämmelser i hyresavtal

Hej! Vår dotter och hennes pojkvän har nyligen skrivit kontrakt med sin nya hyresvärd. Dom har fått tillträde till lägenheten genom byte med den tidigare hyresgästen då denna person sökte en mindre lägenhet på grund av veckopendling mellan Stockholm och Göteborg. Från hyresvärden har det hela tiden funnits misstankar att förstahandskontraktet har sålts till till vår dotter och hennes pojkvän. Med anledning av detta har följande skrivits in under särskilda bestämmelser. "Hyresgästen har erhållit denna lägenhet genom byte med NN pers nr XX varför kontraktets giltighet förutsätter att lägenhetsbytet genomförs i sin helhet enligt bytesansökan daterad xx och inlämnade uppgifter under handlingen av bytet. Den tillträdande hyresgästen kan komma sägas upp om hyresavtalet kommit tillstånd genom oriktiga eller utelämnade uppgifter eller olaga transaktioner" Undrar om detta är ok?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som handlar om hyresförhållanden regleras i 12 kap. jordabalken (JB), som även kallas för hyreslagen. När det dock handlar om allmänna förutsättningar för avtalets ingående, ogiltighet med mera, så kan även avtalslagen aktualiseras.

I allmänhet så råder det avtalsfrihet mellan parterna. Det betyder att det är parterna själva som bestämmer vilka villkor som ska gälla. Dock så är hyreslagen tvingande till hyresgästens fördel (om inget annat anges i lagen) (12 kap. 1 § 5 st. JB). Detta innebär att hyresvillkor som är mindre förmånliga än de bestämmelser som finns i hyreslagen är ogiltiga. Detta betyder i sin tur att hyresavtalet måste stämma överens med hyreslagen i den mån frågan är reglerad. En bestämmelse kan inte heller avtalas bort, till nackdel för hyresgästen.

Ett villkor som det du har nämnt i din fråga omfattas av avtalsfriheten.

Därmed kan villkoret som du nämnt i din fråga vara okej och i enlighet med hyreslagens bestämmelser.

I enlighet med hyreslagen så kan det finnas en grund för hyresvärden att säga upp hyresavtalet när det förekommit ersättning vid en överlåtelse av hyresrätten (12 kap. 42 § och 46 § JB). Detta är dock beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Vänligen,

Claudia LienertRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning