FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut06/06/2017

Särskild handräckning eller lagen om ägofrid

Hej vi har köpt ett gammalt barnkoloni(Kalvudden) i rimforsa.

Den finns enbart en väg dit som är servitut som vi har från bonden.

vi kommer bo där permanent och han har 10 tjurarar där och har en grind för oss att ta oss in.

när vi öppnar grinden och kör in så kommer dom springande. Så vänner mm vågar då inte gå ut och stänga. Våra barn kan inte gå eller cykla till skolbussen som är på slutet av vägen.

vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga rör omfång av servitut. För att besvara frågan kommer jag fastställa gällande rätt och ge förslag på en lösning.

Gällande rätt

Av frågan framgår inte om det är ett officialservitut eller ett avtalsservitut. Skillnaden är att officialservitut bildas genom beslut i en lantmäteriförrättning och registreras i fastighetsregistret av lantmäterimyndigheten medan ett avtalsservitut avtalas mellan fastigheternas ägare och blir officiellt om det, efter ansökan från parterna, skrivs in i fastighetsregistret. Om ert vägservitut är ett avtalsservitut som skapats före 1968 måste ni ansöka om förnyelse senast 31 december 2018 för att inte servitutet ska upphöra.

Oavsett om det är ett avtalsservitut eller ett officialservitut så bör det tveklöst vara så servitutets syfte är att bereda väg till er fastighet. Det innebär att bonden, genom att ha tjurar som kan vistas på vägen, hindrar er från att nyttja vägen så som det är tänkt. Servitutet syftar ju knappast enbart till att bereda väg med bil utan även med cykel och till fots.

Eftersom er rätt att nyttja vägen inskränks genom att bonden har djur på vägen finns det en möjlighet att ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten. Myndigheten kan antagligen förelägga bonden, vid vite, att sätta upp någon form av stängsel eller en annan praktisk lösning så att ni kan nyttja vägen på korrekt sätt. Detta förutsätter att det finns skriftliga bevis som styrker att ni har rätt att nyttja vägen.

Ett annat alternativ kan vara att använda lag (1933:269) om ägofred som förskriver en stängselskyldighet när en fastighets ägor används till bete för hemdjur. Lagen bör kunna användas även om ni inte äger fastigheten vägen går över utan endast har en nyttjanderätt. Prövningar enligt lag om ägofrid görs i den mark och miljödomstol som är belägen närmast den aktuella betesmarken.

Lösning

För att ansöka om särskild handräckning använder ni följande länk:

https://www.kronofogden.se/38147.html

För att yrka på att bonden ska sätta upp stängsel genom en talan i mark och miljödomstolen använder ni följande blankett:

http://www.domstol.se/Publikationer/Blanketter/Ansökan%20om%20stämning%20-%20DV%20161.pdf

Innan ni gör något av ovanstående alternativ är det naturligtvis bäst om ni pratar med bonden och förklarar att ni har rätt att nyttja vägen enligt servitutet och att det antagligen innebär en skyldighet för bonden att sätta upp stängsel.

För kortare uppföljande frågor nås jag på emil.blomqvist@live.se

Med vänlig hälsning

Emil BlomqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000