Särkullbarns rätt till arv / Gäller bodelningsavtal som äktenskapsförord

FRÅGA
Min mamma har en bostadsrätt som hon själv köpt för ca 30 år sedan. För 13 år sedan gifte hon sig med en man (från ett annat land) och några år efter (ca 4 år) så bestämde de sig för att skriva ett bodelningsavtal. I det avtalet ingår hennes bostadsrätt att det gäller hennes enskilda egendom. Nu har hennes man gått bort och min mamma undrar om det finns risk för att hennes bostadsrätt kan gå i arv till hans barn? Gäller detta bodelningsavtal som ett äktenskapsförord eller ej?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bodelning och äktenskapsförord finns i Äktenskapsbalken, regler om arv finns i Ärvdabalken.

En bodelning ska göras när ett äktenskap har upphört, alltså när två makar skiljer sig eller om en av makarna dör. Om makarna är överens kan man också göra en bodelning utan att man ska skilja sig. Ifall man vill att egendom som omfattas av en bodelning under pågående äktenskap ska bli makarnas enskilda så måste man komplettera bodelningsavtalet med ett äktenskapsförord.

Ett äktenskapsförord om enskild egendom påverkar inte rätten till arv för efterlevande make. Efterlevande make ärver med andra ord även enskild egendom med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att egendomen går tillbaka till den avlidne makens arvingar efter bådas bortgång. Om make inte ska få rätt att ärva enskild egendom måste detta framgå av ett testamente.

Barn till den avlidne som den andra maken inte är förälder till, så kallade särkullbarn, har dock rätt att få ut sitt arv genast och behöver inte vänta till styvföräldern har dött. Och i omvända fall har inte särkullbarn rätt att ärva styvföräldern om det inte framgår annat i testamente.

Själva bodelningsavtalet behöver inte registreras på något sätt utan blir giltigt vid makarnas underskrift, om makarna inte kommer överens om annat ska sådan enskild egendom inte ingå i bodelningen.

Dock är det är ett krav att ett äktenskapsförord registreras, det följer av äktenskapsbalken (ÄktB). Förordet blir inte gällande förrän det har getts in till Skatteverket för registrering (7 kap. 3 § 4 st ÄktB).

Det är med andra ord skillnad på bodelningsavtal och äktenskapsförord, ta reda på om det finns ett registrerat äktenskapsförord hos skatteverket, annars är min uppfattning att bodelningsavtalet inte gäller som äktenskapsförord.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Alexander Hedblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
A2A Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-21 14:40
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1009)
2019-10-16 Kan jag få det jag anser att är mitt, trots äktenskapsförord?
2019-10-15 Kan äktenskapsförord jämkas?
2019-10-11 Vad är den andra makens enskilda egendom?
2019-10-07 Vad gäller för en vigsel?

Alla besvarade frågor (73809)