Särkullbarns rätt att påkalla jämkning av testamente och få ut sin laglott

2017-02-24 i Testamente
FRÅGA
Vi är två gifta makar där jag har två särkullsbarn och vi har inga gemensamma barn. Vi vill skriva ett testamente där den överlevande maken ärver all kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. När den efterlevande maken avlider så vill vi att mina två särkullsbarnen skall ärva all kvarlåtenskap från oss båda i lika delar. Kan vi göra så eller skall laglott till särkullsbarnen betalas ut direkt vid min död om jag avlider först?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det går bra att skriva som du förklarar i ett testamente men dina barn kommer att kunna påkalla jämkning av detta ifall de önskar. Detta innebär att de kan kräva att få ut sin laglott direkt då du går bort men är alltså inget måste. Ifall de inte påkallar jämkning av testamentet inom 6 månader från att de delgivits om det förlorar de sin rätt till detta. I så fall kommer testamentet mellan dig och din make att gälla så som det är skrivet. Se 7 kap 3 § ÄB.

Ni är alltså beroende av vad dina barn väljer att göra i denna situation, ni kan inte hindra dem från att begära ut sin laglott direkt om de så önskar. Det finns möjlighet att utforma testamentet på ett sätt att det ger en slags motivation för dina barn att inte kräva ut sin laglott direkt. Man skulle exempelvis kunna skriva att barnen endast får ärva allt efter er båda (så som ni ville skriva testamentet) om de inte begär ut sin laglott direkt vid din död. Om de tvärtom väljer att begära ut laglotten direkt får de alltså ingen rätt till efterarv senare då din make går bort. Detta blir alltså en anledning för dem att vänta med att kräva ut sin laglott men är dock ingen garanti för att de inte gör det. Resultatet kanske inte heller blir förenligt med hur du vill att arvet egentligen ska fördelas eftersom du antagligen vill att de ska få allt i slutändan ändå. Du får helt enkelt fundera över för- och nackdelar och vilken lösning som vore den bästa.

Sammanfattningsvis kan ni upprätta testamentet precis som ni önskar. Det finns dock alltid en risk att dina barn påkallar jämkning av detta testamente och kräver sin laglott direkt då du går bort. Det finns också en möjlighet att de inte väljer att göra detta och testamentet blir gällande precis som ni önskat. I detta fall är det alltså dina barn som avgör.

Behöver du hjälp med upprättande av testamente rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Hedvig Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2893)
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?
2021-07-18 Kan syskon lämnas arvslösa?

Alla besvarade frågor (94176)