Särkullbarns och adopterades arvsrätt

2019-09-24 i Arvsordning
FRÅGA
Min mor har gift sig med en man som inte är min biologiska far. Han har i sin tur adopterat min halvsyster på min mors sida men inte mig eller min bror (som var myndiga då).Hur ärver vi? Jag misstänker att min mor och syster ärver min styvfar men inte vi (jag o bror) - eller hur är det egentligen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta hur arvet från din styvfar kommer att fördelas mellan dig, din bror och din halvsyster (som din styvfar adopterat). Jag utgår i mitt svar från situationen att din styvfar avlider före din mor.

Vad säger lagen?

Arv regleras framförallt i ärvdabalken (ÄB). Av 2:1 ÄB framgår att den närmaste arvtagaren är arvlåtarens bröstarvingar (barn eller barnbarn, om sådana finns och barnen är döda). Adopterade barn är i juridisk mening adoptivförälderns egna och är alltså bröstarvingar. Makar har inte arvsrätt enligt denna huvudregel

Om arvlåtaren är gift ska kvarlåtenskapen dock tillfalla den efterlevande maken enligt 3:1 ÄB. Om det finns särkullbarn har dessa dock rätt att få ut sin arvslott direkt. Det som den efterlevande maken ärver ska sedan via efterarv gå till de gemensamma bröstarvingarna som ett försenat arv efter den först avlidne maken.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att det som huvudregel är bröstarvingar och makar som har arvsrätt i första hand. I detta fall alltså din halvsyster som din styvfar adopterat och din mor. Särkullbarn (alltså du och din bror) har ingen arvsrätt som huvudregel, dock kan ni få en rätt till arv om er styvfar skulle förordna om det i ett testamente. Om er mor skulle avlida före er styvfar och ni valde att låta honom ärva istället för er skulle ni även enligt 3:9 ÄB ha rätt till efterarv motsvarande den andel som er styvfar fått ta över. Annars gäller huvudregeln att särkullbarn saknar arvsrätt.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1429)
2020-07-03 Vem ärver om föräldrar är döda
2020-07-01 Vem ärver en avliden dotter, syskon eller föräldrar?
2020-06-30 Avlidna halvsyskons barns rätt till arv
2020-06-30 Arvsordning

Alla besvarade frågor (81792)