Särkullbarns arvsrätt före efterlevande makes

2017-06-15 i Make
FRÅGA
Min Man har dött.Jag flyttade in i hans hus/egendom den 1 Agusti 2013. Jag vet inte om det är skrivet detta bankkreditlån så det binder till husköpet. när han levde 2st egna barn. Vi har inga gemensamma barn. Vi gifte oss den 25 Maj 2014. Min Man dog mars 2017.Vad har jag för arvsrätt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den här sortens frågor regleras i ärvdabalken(ÄB).

Som utgångspunkt så är det arvlåtarens(din mans) avkomlingar(bröstarvingar) som ärver. De tar lika stor del av arvet enligt 2 kap 1 § ÄB.

3 kap 1 § ÄB säger att om arvlåtaren var gift ska arvet från denne tillfalla den efterlevande maken. Läser vi vidare i andra meningen i samma paragraf så läser vi däremot att om arvlåtaren efterlämnar bröstarvingar som inte är den efterlevande makens bröstarvinge, så gäller endast efterlevande makes rätt att få arvet om arvlåtarens bröstarvingar har avstått från sin del av arvet enligt 3 kap 9 § ÄB.

För att applicera detta på ditt fall så att det blir enklare att förstå, så är det som så här. Din make hade två barn som inte var dina, dessa kallas särkullbarn. Särkullbarnen ärver alltså före en make(du i det här fallet) som inte är förälder. Men särkullbarnen kan avstå sin rätt enligt 3 kap 9 § ÄB, vilket inte framgår om de gjort eller inte. När ett särkullbarn avstår sin rätt rör det sig snarare om ett ”uppskjutande” av arvet. De har så kallad efterarvsrätt när du dör enligt 3 kap 2 § ÄB, vilket jag dock inte kommer gå in på vidare i den här frågan.

Summan av det hela är att din makes två barn som utgångspunkt kommer att dela lika på arvet efter din make.

Hoppas det gav svar på din fråga och ställ gärna ytterligare frågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (478)
2021-07-27 Ärver efterlevande make innan Särkullbarn?
2021-07-25 Ärver efterlevande make eller gemensamma barn först?
2021-07-02 Vem ärver egendom - efterlevande make eller bröstarvingar?
2021-06-28 Skall den överlevandes konto räknas in i dödsboet vid en eventuell bortgång?

Alla besvarade frågor (94330)