Särkullbarns arvsrätt

Vi är gifta sedan 30år och har med oss var sitt barn in i äktenskapet. Om en av oss avlider så vill vi att inget av barnen ska ta ut sitt mors-eller farsarv förrän båda avlidit. Vi vill att de då ska dela på allt. Måste vi skriva något

angående detta. Vi har skrivit ett sådant som är bevittnat av 2 personer. Räcker det med detta? Vad säger lagen idag?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Vem ärver när?

Era respektive barn är era respektive bröstarvingar och ingår i första arvsklassen enligt 2 kap 1 § ÄB. Eftersom de inte är era gemensamma barn är de vad som brukar kallas särkullbarn. De har alltid rätt att ärva sin respektive förälder direkt när denne framlider så länge de själva inte väljer att avstå sin arvsrätt till förmån för den efterlevande maken enligt 3 kap 1§ ÄB.

Om det barnet som skulle ärvt väljer att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken så har denna vid den efterlevande makens död rätt att ta del i den först avlidne makens bo enligt 3 kap 9 § ÄB. När den efterlevande maken dör ska barnet till den först avlidne maken ärva en så stor andel i boet som denne skulle haft rätt till om den tog ut sitt arv direkt enligt 3 kap 2 § ÄB. Det är i normalfallet hälften av egendomen men det kan bero på om ni t ex har äktenskapsförord som reglerar att någon av er har enskild egendom som inte ska ingå i bodelningen med anledning av makes död. I så fall ärver barnet en så stor andel av egendomen som den skulle ärvt om den fick ut sitt arv direkt när dennes förälder dog.

Regler om bodelning återfinns i Äktenskapsbalken (ÄktB). All egendom som inte är enskild egendom är automatiskt giftorättsgods enligt 7 kap 1 § ÄktB. Enskild egendom kan t ex vara något som någon av er fått genom gåva eller testamente med villkoret att det ska vara enskild egendom. Om all er egendom är giftorättsgods kommer den delas lika vid bodelningen och barnen kommer automatiskt ärva hälften var.

Testamente

Ni har alltid möjlighet att skriva testamente där ni testamenterar er kvarlåtenskap till den andre maken. Barnen kan dock oavsett detta begära vad som kallas laglottsjämkning enligt 7 kap 3 § ÄB. Det innebär att barnen har rätt att få ut hälften av sin arvslott, den så kallade laglotten enligt 7 kap 1 § ÄB.

Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen och ni ska underteckna testamentet i deras närvaro. De ska också vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar. Dessutom ska vittnena underteckna testamentet enligt 10 kap 1 § ÄB. Det finns vissa undantag för vilka som får vara vittnen enligt 10 kap 4 § ÄB. Dessa är personer under 15 år eller personer som på grund av sitt psykiska tillstånd inte vet vad det rör sig om. Ni kan inte heller vara vittnen till varandras testamenten och inte heller era närmsta släktingar, den ni testamenterar till eller någon av dennes närmaste släktingar.

Ni har alltid möjlighet att förklara för era barn att ni vill att den av er som lever längst ska behålla all egendom för att de sedan ska ärva hälften var när den efterlevande maken dör. Vidare rekommenderar jag er att upprätta ett inbördes testamente där ni ber era barn att respektera att ni vill att de får efterarvsrätt i efterlevande makens bo och att de således inte ska begära laglottsjämnkning av testamentet. Vill ni ha hjälp att upprätta ett inbördes testamente kan ni enkelt få det vi vår avtalstjänst här.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna RappmannRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo