Särkullbarns arvsavstående till förmån för efterlevande make

2015-06-29 i Arvsavstående
FRÅGA
HejMin mamma gick nyligen bort och vi hann inte prata något om arv. Min mamma har tre barn (jag och mina två syskon) och hon var fram till sin död gift med en man som hade tre barn. De hade inga gemensamma barn. De har bott tillsammans i ett hus som de ägde gemensamt. Hennes man har en ganska låg inkomst och kan med nöd och näppe bo kvar i huset så vida han inte behöver lösa ut laglotterna till oss (hans frus barn). Vi vill gärna ge honom möjligheten att ta hand om deras gemensamma egendom fram tills han dör, men därefter vill vi inte bli utan våra laglotter, dvs vi vill inte överlåta hela arvet till hans barn. Hur kan vi gå tillväga?
SVAR

Hej och tack för din fråga,

Enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken (ÄB) kan vid den först avlidna makens död någon som är bröstarvinge till denne, men inte till den efterlevande maken, avstå från sitt arv efter den först avlidna maken till förmån för den efterlevande maken. Bröstarvingen får då istället rätt att vid den efterlevande makens död ta del i dennes bo enligt 3 kap. 2 § ÄB.

Den efterlevande maken ärver då särkullbarnens arvslotter med fri förfoganderätt och särkullbarnen som avstår arvet blir alltså efterarvingar till en kvotdelsrätt i en framtida förmögenhetsmassa. Denna förmögenhetsmassa kan komma att ändras och särkullbarnens efterarv kan därför komma att minska eller öka. Efterlevande make ärver ju med fri förfoganderätt, vilket gör att denne fritt kan konsumera upp tillgångarna. I 3 kap. 3 § ÄB finns det dock ett skydd för efterarvingarna om efterlevande make genom gåvor minskar kvarlåtenskapen väsentligt utan tillbörlig hänsyn till efterarvingarna. Enligt 3 kap. 2 § st. 1 får inte heller efterlevande make genom testamente bestämma över den kvotdel som denne innehar med fri förfoganderätt.

Vänligen

Hanna Skoglund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (301)
2020-07-16 Har jag rätt att ärva min farmor och farfar?
2020-07-09 Kan jag avstå mitt arv till förmån för mina barn?
2020-07-04 Kan jag avstå från mitt arv efter min mor till förmån för min moster?
2020-06-29 Hur upprättar man en handling för avstående av arv med annan förmånstagare (en son)?

Alla besvarade frågor (82649)