Särkullbarns arvsavstående till förmån för den efterlevande maken

2015-08-31 i Arvsavstående
FRÅGA
Min svärmor dog nyligen och efterlämnade en större summa pengar,det finns ett särkullebarn med i bilden som avstod från sin arvslott då hennes far dog. Ska hon ha hälften av arvet efter svärmor och min man och hans 2 syskon dela på resten?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Om ett särkullbarn avstår från sitt arv till förmån för den efterlevande maken har särkullbarnet rätt att ta del i den efterlevande makens dödsbo enligt bestämmelserna om efterarv i 3 kap. 9 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Om din man och hans två syskon inte är barn till den tidigare avlidne maken är särkullbarnet ensam efterarvinge. Hon tar samma andel i boet efter den efterlevande makens bortgång, som den efterlevande maken ärvde efter den först avlidne makens död, d.v.s. vanligtvis hälften. Se 3 kap. 2 § ÄB. Om det är oklart hur stor andel som den efterlevande maken ärvde kan detta utläsas ur den tidigare avlidne makens bouppteckning.

Undantag från denna huvudregel är om den efterlevande maken utan hänsyn till särkullbarnet, genom gåva eller liknande handling, orsakat väsentlig minskning av boets värde. I sådant fall ska särkullbarnet kompenseras för den minskning av hennes andel som detta inneburit.

Vidare gäller att om boets värde vid den efterlevande makens död överstiger värdet vid den först avlidne makens bortgång, ska denna värdeökning tillfalla den nu avlidne makens arvingar (din man och hans syskon) om egendom till motsvarande värde tillfallit den efterlevande maken genom arv, gåva eller testamente. Samma sak gäller om det kan antas att boets ökning är hänförlig från förvärvsarbete som den efterlevande maken bedrivit efter den först avlidne makens död eller om den efterlevande maken erhållit ny egendom genom bodelning till följd av nytt giftermål eller med sambo. Se 3 kap. 4 §, 5 §, 6 § 3 st. och 7 § 3 st. ÄB.

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (307)
2020-09-15 Hur avskriver jag mig arvsrätt från en förälder?
2020-09-13 Undvika att arv blir föremål för utmätning
2020-08-31 Vad skriver jag i bouppteckning vid arvsavsägelse?
2020-08-31 Kan man förhindra att ens barnbarn ärver istället för den avlidne bröstarvingens make/maka?

Alla besvarade frågor (84393)