Särkullbarn och makesarv

Arvsproblematik:

Moder till 5 barn dog 1992. Ett av barnen fick då ut sin laglott. Idag har även maken gått bort. Han har testamenterat arvet att delas lika mellan två särkullebarn och tre gemensamma barn. Hur fördelas arvet då ett av särkullebarnen fått ut sin laglott efter modern?

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Till att börja med vill jag bara klargöra att jag tolkar din fråga som att de två särkullbarnen är makans barn och inte makens, och att dessa två barn därmed inte har någon laglig rätt att ärva fadern.

När en make dör och den andra således ska ärva så beräknas hur stor del av den efterlevande makens totala egendom som arvet utgör. När sedan den andre maken dör så ska det göras en bouppteckning, vid vilken man först tar bort den delen av den då avlidnes egendom som utgjorde arv efter maken. Detta arv ska då fördelas mellan den först avlidnes arvingar. Så som jag förstått det så ska alltså arvet efter makan fördelas mellan de fem barnen då alla är hennes bröstarvingar.

En laglott utgör det som en bröstarvinge lagligen har rätt att ärva och är hälften av dennes arvslott. Arvslotten räknas ut genom att dela summan av kvarlåtenskapen mellan antalet bröstarvingar. Laglotten är således hälften av detta.

En bröstarvinge som fått ut sin laglott redan vid moderns död kan nu vid den efterlevande makens död ha rätt till så pass mycket att han får ut sin arvslott, om inte något testamente efter modern finns som säger annorlunda. Finns ett testamente som säger att bröstarvingen inte ska ha mer än sin laglott så gäller detta.

Efter att arvet efter modern fördelats så ska faderns kvarlåtenskap fördelas. Eftersom han har skrivit testamente så är utgångspunkten att det ska följas. Som bröstarvinge kan man dock invända mot detta och kräva att få ut sin laglott. Laglotten i detta fallet blir dock en sjättedel av faderns kvarlåtenskap vilket är mindre än vad som tilldelats enligt testamentet (en femtedel).

Hoppas svaret var till hjälp!

Julia StenslundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning