Särkullbarn och förverkande av arvsrätt

2011 avled min make

Vi hade skrivit testamenten

Det fanns 2 särkullsbarn och 1 gemensam som

Enligt äktenskapsbalkens någon paragraf fick jag ärva samtliga tillgångar eftersom jag var rikast vid dödstillfället

Makens dödsbo uppgick bara till skulder

De 2 särkullbarnen fick ingenting och gemensamma sonen får också vänta

Nu är jag omgift med en man utan barn

Har vi 3 särkullbarn nu eller är de 2 första borta ur bilden

Vad händer om jag dör först

Jag vill att nuvarande maken ska ärva allt

Jag vill att särkullbarn ska avstå sin laglott/arvslott tills han avlider

Hur skriver man

Och hur många särkullbarn måste vi räkna med


Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB) eller/och genom testamente.

Du har formulerat din fråga så att det går att tolka den på två olika sätt – så jag kommer att försöka svara utifrån båda dessa tolkningar.

Om det inte fanns några tillgångar i din första makes dödsbo så fanns det ingenting för barnen att ärva, varken särkullbarnen eller ert gemensamma. Då får inte något barn efterarvsrätt vid din död och du kan då räkna bort din förste makes barn samt ett eventuellt efterarv vid din död.

Om det fanns tillgångar i din förste makes dödsbo, men dessa tillföll bara dig på grund av testamentet, så förhåller det sig enligt följande: Ni kan egentligen inte testamentera bort särkullbarns eller gemensamma barns laglotter (7 kap. 1 § ÄktB). Eftersom ni gjort detta och ingen tycks ha begärt jämkning av testamentet inom ett halvår från dödsfallet så har alla barnens anspråk på arv efter din först avlidne make förverkats (3 kap. 1 § och 7 kap. 3 § ÄktB). Detta förutsätter att de inte uttryckligen och skriftligen eftergett sitt arv till förmån för ett efterarv hos dig. Eftersom du inte nämner något sådant avtal antar jag att detta inte skett.

Det ni behöver göra för att din nuvarande make ska ärva före särkullbarn är att upprätta ett avtal där ditt barn avstår sin rätt till arv till förmån för ett efterarv på din nuvarande make. Hen måste alltså godkänna detta genom att skriva under på att hen avstår sin arvsrätt till förmån för din nuvarande make.

Jag hoppas att jag har besvarat din fråga, och har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Många vänliga hälsningar,

Josefin TjernellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo