Särkullbarn ärver sina föräldrar före föräldrarnas makar

Min man och jag har ett äktenskapsförord där huset vi bor i är hans egendom. Vi har inga gemensamma barn utan tre barn var från tidigare äktenskap. Vi önskar att om han dör först ska jag få bo kvar i huset till dess jag inte vill eller kan bo kvar utan att hans barn ska ta över det eller sälja det. Här på sidan har jag läst att det är möjligt under 2-3 år. Jag har också läst att jag har rätt att bo kvar och att min makes barn får vänta med sitt arv till dess jag också är död. Huset blir dock min makes barns om han dör före mig då vi har ett äktenskapsförord om att huset är hans egendom. Vad gäller? Om det är så att jag måste flytta ut går det att skriva något slags testamente om att det är vår önskan att jag ska få bo kvar om jag blir änka?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar i första hand bestämmelser som återfinns i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Särkullbarn ärver före makar

Du förklarar att din man äger ert gemensamma hus, samt att detta är föreskrivet som hans enskilda egendom i ett äktenskapsförord. Detta innebär mycket riktigt att han (och hans arvingar) vid äktenskapets upplösning – vare sig detta beror på skilsmässa eller bortgång – ensam kommer överta äganderätten till hela huset (ÄktB 7 kap. 2 §). Äktenskapsförord och det som kallas giftorättsystemet – alltså hur egendom som makar innehar gemensamt fördelas vid äktenskapets slut – har en inte direkt arvsrättslig verkan, men i detta fall blir det genom äktenskapsförordet endast din man som kommer överta äganderätten vid äktenskapets upplösning och därför endast hans arvingar som kommer få ärva huset som utgångspunkt. Hade ni haft gemensamma arvingar – gemensamma barn det vill säga, så hade utgångspunkten emellertid varit att du ärvt hela din makes kvarlåtenskap (tillgångar) med fri förfoganderätt, före de gemensamma barnen (ÄB 3 kap. 1 §). I så fall hade förfogat över huset tills din egen bortgång, trots att huset aldrig varit ägt av dig. Som du beskriver har ni dock båda istället barn med andra, så kallade särkullbarn. Dessa ärver mycket riktigt före sin förälders efterlevande make, men de kan också välja att skjuta upp sitt arv tills även den andra maken gått bort (ÄB 3 kap. 9 §). I praktiken kan du och din makes barn alltså komma överens om att de ska skjuta upp sitt arv, och låta dig ärva din make så länge.

Det är möjligt att testamentera hälften av sina tillgångar om man har barn

Oaktat (eller snarare på grund av) att din man äger huset och själv och att denna är föreskriven som enskild egendom kan han förstås testamentera huset till dig, något du även är inne på. En arvlåtare (den avlidne) som har avkomlingar, alltså barn eller barnbarn, får endast testamentera hälften av sin egendom fritt, eftersom dennes bröstarvingar (avkomlingarna) har rätt till sina arvslotter, bestående av lika delar av halva förälderns arv. Denna arvslott utgörs dock endast av ett förmögenhetsvärde, vilket innebär att arvingarna (i regel) inte kan kräva en specifik egendom så länge som deras ½ av arvets förmögenhetsvärde ändå delas ut till dem (ÄB 7 kap. 1 §). Utgör huset alltså mindre en hälften av din mans tillgångar kan han på sedvanligt vis testamentera detta till dig, med verkan att du övertar äganderätten efter hans frånfälle.

Sammanfattningsvis kan du alltså få behålla huset om du skulle bli änka antingen genom att snacka ihop dig med hans barn och få dem att skjuta upp sitt utkrävande av sitt farsarv tills efter även din bortgång, eller genom att din man helt enkelt testamenterar äganderätten över huset till dig.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning