Särbos arvsrätt

FRÅGA
Hej. När den bortgångne har ett husdjur i detta fallet en katt. Han bor ensam men det finns en sär bo. Nu till frågan.Min flickvän skulle få ta över den bortgångnes katt och dennes barn är med på det. Men nu säger den bortgångnes särbo å hennes barn att dom skall ha katten.Vem har rätten till katten? För som jag förstått det så är det den bortgångnes barn som bestämmer det som närmast anhöriga.Har ja helt fel när det kommer till det?Tack på förhand// Christer brodin.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige finns det inga regler som ger en varken en sambo eller en särbo rätt att ärva den andre efter dennes bortgång. Precis som du säger tillfaller kvarlåtenskapen istället den avlidnes barn.

I det här fallet finns det två olika alternativ för vem som har rätt till katten(jag utgår i svaret från att det inte finns något testamente som rör vad som ska hända med denne):

1) Katten ägdes ensamt av den bortgångne, vilket det låter som i det här fallet. Då ärver barnen katten, och det är alltså de som bestämmer över vad som ska hände med den.

2) Katten samägdes av både den bortgångna och dennes särbo. Då kommer den samägda delen tillfalla den avlidnes barn. Inte heller då är det alltså särbon som har rätt att ensam bestämma över katten, utan beslut rörande katten ska i så fall tas gemensamt av barnen och särbon.

Lycka till och hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Andrea Sedvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (887)
2021-01-25 Arvsskatt på egendom i Finland
2021-01-18 Fördelning av arv efter båda makarnas död
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?

Alla besvarade frågor (88448)