Sannolikheten för identifikation efter smitning från snatteri

Hejsan!

Jag gjorde något jättedumt häromdagen. Stoppade lite grejer från en affär i min tygpåse och försökte gå ut när larmet gick. En butiksanställd bad att få titta i väskan och upptäckte då en handväska som jag inte betalat för. Kalla vakten ropade hon och emedan jag väntade fick jag för mig att tömma ut resten av kläderna på golvet och flydde från platsen. Ångrar mig djupt. Finns det möjlighet att de kan leta rätt på mig? Köpte inget i butik.

Lawline svarar

Hej!


Tack för din fråga!


Hur stor sannolikheten för identifikation är beror på vilka utredningsåtgärder som företas och vilket material som finns att tillgå. Vad beträffar materialet torde faktorer som förekomsten av övervakningskameror, fingeravtryck och vittnen vara av störst betydelse, medan valda utredningsåtgärder förstår varierar beroende på brottets allvar. Fall av snatteri eller stöld från butik är typiskt sett att anse som mindre allvarliga då beloppen sällan är höga (detta återspeglas i straffskalan som föreskriver böter eller fängelse i högst sex månader för snatteri samt fängelse i högst två år för stöld av normalgraden), varför utredningsåtgärderna är aningen begränsade. Det är ex. inte tillåtet att i identifikationssyfte publicera eventuella fotografier från övervakningskameror på polisens hemsida då den lägsta påföljden i straffskalan understiger fängelse i sex månader (se Rikspolisstyrelsens allmänna råd om publicering av bilder m.m. på Polisens hemsida på Internet).


Statistiskt sett är sannolikheten för att en anmäld butiksstöld skall personuppklaras (föranleda åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse) generellt sett relativt låg. År 2013 anmäldes 48 900 fall av stöld och snatteri från butik, varav vilka endast 47 procent personuppklarades. Givetvis avgörs frågan ytterst av omständigheterna i det enskilda fallet, varför statistiken bör tolkas med försiktighet.


Mer ingående information om den förundersökning som företas efter att ett brott kommit till polisens kännedom finns att läsa här. Statistik över andelen uppklarade brott i Sverige finns att läsa här och Rikspolisstyrelsens allmänna råd om publicering av bilder m.m. på Polisens hemsida på Internet här.


Önskas vidare hjälp i ärendet är Du välkommen att kontakta oss per telefon (tfn: 08-533 300 04) eller e-post: info@lawline.se.


Vänligen,

Gustaf WiklundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”