Sannolikhet för ytterligare husrannsakan efter en första husrannsakan

Hej, jag har haft en hurannsakan där det påträffades narkotika i mängd som uppnår till narkotikabrott av normalgraden samt patroner men inget vapen, hur stor är chansen att dom gör en ny husrannsakan och vad för grunder behöver dom?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga.

1) Grunder för husrannsakan

För att polisen ska få göra en husrannsakan krävs för det första att finns anledning att anta att ett brott har begåtts, vilket är en låg misstankegrad. För det andra ska misstanken röra brott som kan leda till fängelse (rättegångsbalken 28:1).

Husrannsakan som redan har skett hos dig skedde förmodligen på grund av att polisen misstänkte att narkotikabrott och/eller vapenlagsbrott begåtts (om det är så att du inte har tillstånd att ha ammunitionen). Husrannsakan var tillåten eftersom båda brotten kan leda till fängelse (1 § narkotikastrafflagen och 9:2d vapenlagen).

2) Sannolikhet för ny husrannsakan

Att en husrannsakan redan skett en gång förhindrar inte att en husrannsakan sker igen. Däremot får husrannsakan endast beslutas om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller den skada i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse (proportionalitetsbedömning, rättegångsbalken 28:3a). Detta innebär att det måste övervägas om en ytterligare husrannsakan är tillräckligt påkallad i förhållande till den olägenhet det innebär för dig.

Sannolikheten att en ny husrannsakan sker beror således på proportionalitetsbedömningen (vilken som huvudregel görs av åklagare eller förundersökningsledare). Om polisen inte beslagtog narkotikan och/eller ammunitionen vid den första husrannsakan kan detta tala för att det framstår som påkallat att göra en till. Ett annat skäl för en till husrannsakan kan vara om misstanken höjts och de behöver genomföra en till för att ytterligare undersöka omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen. Det som talar mot är att det redan skett en husrannsakan och att en till skulle innebära en för stor olägenhet för dig. Vid en samlad bedömning framstår det inte som helt osannolikt att en till husrannsakan sker, men det är svårt att säga utan att veta mer om vad som skedde vid den första.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo