Sänkning av hyra vid buller

2020-11-27 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Vi bor i en hyresrätt och nu har vi har fått en fuktskada i taket i vårt badrum efter att grannen ovanför oss haft ett dåligt avlopp. Hennes vatten från dusch/badkar har alltså runnit ner genom taket till oss varje gång hon duschat eller badat.Hyresvärden har nu tagit in fukttekniker som har skrapat ner all färg i taket i badrum och hall (hallen har också blivit utsatt för fukt) och satt in en avfuktare som ska få bort fukten. Denna ska nu stå där i 2 veckors tid. Vi står nu med andra ord med ett tak av bara betong, skydd över hela golven och en fläkt som låter högt och ska vara igång hela dygnet. Min fråga till er är då är ifall vi har någon rätt till att kräva lägre hyra ifall rummen klassas som bristfälliga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om hyra stadgas i kap 12 Jordabalken (JB).

Enligt detta kapitel stadgas en rad skyldigheter för både hyresgästen och hyresvärden som uppkommer i samband med hyresavtalet. Hyresvärden har först och främst en skyldighet att tillhandahålla hyresgästen lägenheten i ett skick som överensstämmer med den allmänna uppfattningen i orten om vad som anses som en fullt brukbar lägenhet (12 kap 9 § JB), vidare skall hyresvärden se till att lägenheten håller sig i det skicket under avtalstiden (12 kap 15 § JB).

Det din hyresvärd gör med lägenheten kan nog sägas vara en ganska fundamental reparation eller ombyggnation som orsakar stora brister i ditt hem i form av fukt och buller. Av vikt att nämna är att hyresvärden, samtidigt som reparationen är igång, är skyldig att hålla lägenheten i ett beboeligt skick. Om bullret är så pass högt att du inte kan vistas i lägenheten under dagen eller sova på natten talar det för att hyresvärden brustit i sin del av avtalet.

För den tiden lägenheten är i bristfälligt skick har du som hyresgäst rätt till skälig nedsättning av hyran (12 kap. 11 § p. 3 JB). Detta gäller om lägenheten skadats under hyrestiden utan att du som hyresgäst är ansvarig för skadan (12 kap. 16 § p. 1 JB).

För att rätt till nedsättning ska anses föreligga krävs alltså att störningarna i din lägenhet kan sägas ha medfört en brist i lägenheten eller hinder eller men i ditt nyttjande av den.

Nedsättningen ska göras efter en objektiv bedömning av bristens karaktär och omfattning. Det kan nämnas att kök och badrum kan sägas vara lägenhetens viktigaste rum. Därför kan nedsättningen bli större om bristen berör just dessa utrymmen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Tova Backman
Fick du svar på din fråga?