Sänka hyra

Hej !

Vi bor på en en- tvåfamiljsfastighet med två villor. Vi bor i den ena och den andra är uthyrd till vår dotter.

Vi har ett skrivet "hyresavtal-lägenhet" där hyra per månad framgår.

Vi vill nu sänka hyran med en tusenlapp.

Hur gör vi detta på ett enkelt sätt rent formellt? Nytt avtal?

Tacksam för er syn på det.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Hyra regleras i 12 kap. jordabalken (JB). Enligt 12 kap. 1 § JB avser kapitlet avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning. Enligt 12 kap. 2 § JB ska hyresavtal upprättas skriftligen, om hyresvärden eller hyresgästen begär det. Med andra ord kan hyresavtal även upprättas muntligen.

Att ändra hyran betyder att man ändrar i hyresvillkoren. För att kunna ändra hyresvillkoren ska den, dvs hyresvärden (du) som vill genomföra ändringar meddela hyresgästen skriftligen, se 12 kap. 54 § 1st. JB. Syftet med meddelandet är att inleda eventuella förhandlingar mellan hyresvärd och hyresgäst.

I regel gäller att de nya villkoren ersätter de gamla villkoren från det att avtalet som tidigast kan upphöra, om avtalet sagts upp. Det vill säga från den tidpunkt då hyresavtalet som tidigast kunnat upphöra. Man får utgå från en så kallad fingerad uppsägning av hyresavtalet (en "låtsas uppsägning").

I det här fallet låter det ju som att ni är överens. Jag skulle råda er till att skriva ett nytt hyresavtal, så att båda parter är med på ändringen och i bevissynpunkt är det alltid bäst att skriva avtal skriftligt.

Med vänlig hälsning,

Amanda AlwallRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning