Sänka heltidsanställning men ha kvar timanställningar

2021-01-25 i Övrigt
FRÅGA
Är anställd på 40 tim/v och nu har min chef sänkt mig till 20 tim/v. ( pgr av att det måste sparas pengar ) och med bara några dagars förvarning. Samtidigt har han flera timantällda kvar. Har han rätt att dra ner på mina fasta timmar och med så kort varsel?
SVAR

Hej,

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga!

Din arbetsgivare har en arbetsledningsrätt vilket innebär att denne har ett stort utrymme till att omorganisera sin verksamhet.

Du skriver att din arbetsgivare sänkt din tjänstgöringsgrad från 40h per vecka till 20h per vecka, och detta på grund av arbetsgivarens ekonomi. Det verkar alltså råda arbetsbrist i förhållande till din tjänst. Inom arbetsrätten är ''arbetsbrist'' ett brett begrepp. Du skriver exempelvis att din arbetsgivare fortfarande har kvar timanställda, detta ligger också inom dennes arbetsledningsrätt.

Din arbetsgivare kanske anser det bäst för verksamheten att ha kvar de timanställda, för att det helt enkelt inte föreligger någon arbetsbrist i förhållande till timanställningarna. Allt förutsätter självklart att din arbetsgivare faktiskt har gjort en bedömning av verksamhetens framtida behov och därifrån konstaterat att det föreligger arbetsbrist.

Sammanfattningsvis har alltså din arbetsgivare rätt att sänka din tjänstgöringsgrad och fortfarande ha kvar timanställda, förutsatt att ovanstående är uppfyllt.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Sanaria Saad
Fick du svar på din fråga?