Samverkan mellan räddningstjänst och polismyndighet

Hej!

Har räddningstjänsten någon rapporteringsskyldighet till polismyndigheter för vad de upptäcker vid räddningstjänst, tillsyn med mera?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Lagen om skydd mot olyckor(SFS 2003:778), förkortas LSO, finns det bestämmelser som reglerar skyldigheter mellan räddningstjänst och enskilda samt kommun, stat och deras myndigheter.

I denna lag innebär räddningstjänst "de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön", 1 kap 2 § första stycket LSO. Som räddningstjänst räknas även fjällräddningstjänst, flygräddningstjänst, sjöräddningstjänst, samt vissa fall av efterforskning av försvunna personer, även när det inte inträffat någon olycka eller föreligger överhängande fara för en olycka. 1 kap 2 § andra stycket.

Angående tillsynen för efterlevnad av nämnda lag och relevanta föreskrifter så är det kommunen som utövar tillsynen över deras områden, länsstyrelsen inom länet, och som huvudregel är det myndigheten för samhällsskydd och beredskap som utövar den när är fråga om statlig räddningstjänst, 5 kap 1 § LSO. Polismyndigheten skall vid behov hjälpa till med tillsynen, 5 kap 3 § LSO. Polismyndigheten är också det centrala tillsynsorganet för fjällräddningstjänsten och efterforskning av försvunna personer i vissa fall, 5 kap. 1 § förordning (2003:778) om skydd mot olyckor.

Angående din fråga om rapporteringsskyldigheten så framgår det av 6 kap. 10 § andra stycket LSO att ett räddningsorgan skall underrätta Polismyndigheten om sina räddningsinsatser. Polisen skall även efter avslutad räddningsinsats hjälpa till med efterföljande åtgärder om det behövs, t.ex bevakning eller undersökning, 3 kap 9-10 § LSO. Det finns alltså i många fall en tydlig samverkan mellan räddningstjänst och polis.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor Eizyk

Victor EizykRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000