Samtyckeskravet vid försäljning av samägd fastighet

2017-09-21 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hur många delägare ska vara överens vid försäljning av jordbruksfastighet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Krav på samtliga delägares samtycke
Eftersom ni är flera delägare blir samäganderättslagen tillämplig (samäganderättslagen 1 §). Vid förfogande av fastigheten i sin helhet krävs samtycke från samtliga delägare (samäganderättslagen 2 §). Alla delägare har dock fri förfoganderätt över sin andel. Det innebär att en delägare kan sälja sin andel om hen önskar, medan resterande står kvar som delägare (samäganderättslagen 2 § motsatsvis). Lagen är dock dispositiv, vilket innebär att ni kan avtala om att en viss delägare får specifik behörighet att förfoga över fastigheten. Jag utgår dock från att sådant avtal inte finns.

Om delägarna inte kan komma överens
Om ni inte lyckas komma överens är det möjligt att hos domstolen ansöka om att hela fastigheten ska säljas på offentlig auktion. Hinder för försäljning föreligger dock om en delägare kan visa synnerliga skäl för anstånd (samäganderättslagen 6 §). Vid en offentlig auktion kan dock övriga delägare begära ett lägsta pris till vilket fastigheten får säljas (samäganderättslagen 9 §).

____________________________________________________________________________________________________

Om du anser att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma på min mail anna.hovstadius@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (598)
2021-07-27 Överlåtelseförbud och samägande samtidigt
2021-07-07 Handlat utan samtycke vid samägd fastighet?
2021-07-06 Tvångsförsäljning av hus
2021-06-30 Dold samäganderätt till hund

Alla besvarade frågor (94336)