Samtycke vid vård av barn

FRÅGA
Samtycke från patienten krävs endast om patienten är en vuxen person, dvs om patienten har fyllt 18 år. Om patienten är ett barn krävs inget samtycke från patienten eller dennes vårdnadshavare, utan vid vård av barn är det alltid hälso- och sjukvårdspersonalen som bestämmer vilka vård- och behandlingsåtgärder som ska vidtas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om samtycke till vård finns i patientlagen (2014:821) (PL). I föräldrabalken (1949:381) (FB) finns regler om vårdnadshavare bestämmanderätt över sina barn.

Vård får som huvudregel inte ges utan patientens samtycke (4 kap. 2 § PL). Om patienten är under 18 år så är huvudregeln att båda vårdnadshavarna måste samtycka till vården (6 kap. 11 och 13 § FB). Det innebär i princip att en förälder kan säga nej till att barnet ska få en viss typ av vård. I vissa akuta situationer spelar det dock ingen roll att någon av föräldrarna inte samtycker, då kan sjukvårdspersonalen ändå ge barnet vård med stöd av att det rör sig om en nödsituation. Det kan till exempel vara i situationer då barnet riskerar att dö om det inte får vård.

För att ge svar på din fråga är det alltså så att det krävs samtycke från barnets vårdnadshavare vid alla tillfällen förutom då barnet är i en akut situation där det t.ex. riskerar att dö om inte vård ges. Vid icke-akut vård har vårdnadshavare dock möjlighet att protestera till vård genom att inte lämna samtycke.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Karolina Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (236)
2020-10-21 Provtagning för ADHD-medicin
2020-10-02 ​Hur får jag skadestånd pga. fel utförd operation?
2020-09-30 Vanprydande ärr - kan jag få ersättning?
2020-09-29 Samtycke vid vård av barn

Alla besvarade frågor (85217)