Samtycke vid vård av barn

FRÅGA
Samtycke från patienten krävs endast om patienten är en vuxen person, dvs om patienten har fyllt 18 år. Om patienten är ett barn krävs inget samtycke från patienten eller dennes vårdnadshavare, utan vid vård av barn är det alltid hälso- och sjukvårdspersonalen som bestämmer vilka vård- och behandlingsåtgärder som ska vidtas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om samtycke till vård finns i patientlagen (2014:821) (PL). I föräldrabalken (1949:381) (FB) finns regler om vårdnadshavare bestämmanderätt över sina barn.

Vård får som huvudregel inte ges utan patientens samtycke (4 kap. 2 § PL). Om patienten är under 18 år så är huvudregeln att båda vårdnadshavarna måste samtycka till vården (6 kap. 11 och 13 § FB). Det innebär i princip att en förälder kan säga nej till att barnet ska få en viss typ av vård. I vissa akuta situationer spelar det dock ingen roll att någon av föräldrarna inte samtycker, då kan sjukvårdspersonalen ändå ge barnet vård med stöd av att det rör sig om en nödsituation. Det kan till exempel vara i situationer då barnet riskerar att dö om det inte får vård.

För att ge svar på din fråga är det alltså så att det krävs samtycke från barnets vårdnadshavare vid alla tillfällen förutom då barnet är i en akut situation där det t.ex. riskerar att dö om inte vård ges. Vid icke-akut vård har vårdnadshavare dock möjlighet att protestera till vård genom att inte lämna samtycke.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (306)
2021-11-30 Vad får man skriva i en patientjournal?
2021-11-30 Hur ska jag göra för att begära omprövning av min diagnos?
2021-11-30 Har man en skyldighet att uppvisa ett vaccin pass?
2021-11-30 Tolkning av rekvisitet synnerliga skäl i lagen om fastställande av könsidentitet

Alla besvarade frågor (97679)