Samtycke vid slagsmål

FRÅGA
Om två myndiga personer hyser ömsesidigt hat mot varandra får man då bestämma sig för att göra upp "man mot man" och på så sätt acceptera de eventuella skador som ett slagsmål innebär? Är det ett brott även om båda parter går med på slagsmålet i förväg men bara den ena får skador?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i brottsbalken, fortsättningsvis BrB.

Samtycke utgör en ansvarsfrihetsgrund, 24 kap. 7 § BrB. Detta innebär att du kan undgå ansvar om du fått den berörda personens samtycke, och vice versa. Samtycket måste finnas vid tidpunkten för handlingen. Samtycket bör även vara frivilligt, allvarligt menat och det ska finnas insikt om relevanta förhållanden. Den som lämnar samtycket måste också förstå innebörden av det och vara behörig att råda över det berörda intresset. Ansvar för handlingen utesluts vanligtvis vid ringa misshandel och ibland för misshandel av normalgrad. Däremot utesluter samtycke aldrig ansvar för grov misshandel eller uppsåtligt dödande.

Vad innebär detta i din situation?

Du nämner att det rör sig om två personer som båda samtyckt till handlingen. Huruvida skadorna som den ena personen fått är av ringa, normal eller grov grad kommer naturligtvis påverka bedömningen. Du nämner även att det råder hat och då kan förmodligen slagsmålet eskalera och övergå till normal eller grov grad. Då kommer inte samtycket att befria parten från ansvar om det är grovt och ibland även vid normalgrad. Utifrån informationen i frågan är det svårt för mig att bedöma vilken grad skadorna som orsakats gäller. Dessutom påverkas bedömningen av flera omständigheter som jag nämnt ovan och då kan även det faktum att bara en person fått skador beaktas.

Vänliga hälsningar,

Marina Alsayegh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (193)
2021-12-03 Vad har kriminalvårdare för rättsligt skydd?
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?

Alla besvarade frågor (97679)