Samtycke till misshandel

Hej,

Tack för en superbra sida.

Jag är en student som ska skriva ett arbete om våld i samband med sexköp. Jag undrar hur rätten förhåller sig i ett ärende där en person har samtyckt till våld i samband med att hen har sålt en "sexuellt tjänst". Ponera att en person har ett självskadebeteende och frivillig samtycker till att en sexköpare kan använda sexuellt våld mot henom, men sedan anmäler personen för att hen lider av händelsen och känner sig utnyttjad. Hur skulle en sådan situation bedömas?

Jag läste exempelvis en dom där sexköparen dömdes för våldtäkt i samband med sexköp och där rätten skrev att det: "enligt tingsrättens mening inte möjligt att samtycka till våld i den utsträckning och omfattning som förevarit i målet. Detta alldeles oavsett om Sekretess A erbjuder dominanssex och rollspel eller inte"

(B 10681-15).

Jag undrar således i vilken utsträckning det är möjligt att samtycka till våld och hur detta skulle hanteras om personen som säljer sex upplever att sexköparen brukat mer våld än vad som är "överenskommet" alternativt att hen anser sig blivit utnyttjad i egenskap av "prostituerad".

Stort tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samtycke kan i vissa fall utesluta ansvar (24 kap 7 § BrB). För att ansvar ska kunna uteslutas på den grunden ställs vissa krav på samtycket i fråga. Samtycket måste vara allvarligt menat, lämnats frivilligt, samtycket måste finnas från början och under hela gärningen, den som lämnar samtycket måste förstå innebörden av det och vara behörig att förfoga över det berörda intresset, samt att den samtyckande har accepterat gärningen. Är samtycket inte giltigt kan den som utför gärningen inte gå fri från ansvar.

Den gärningen som man samtycker till måste också vara försvarlig. När det gäller misshandel finns det möjlighet att samtycka till ringa misshandel. Men det är aldrig försvarligt att begå misshandel av normalgraden eller grov misshandel, oavsett om någon har samtyckt till det. Den som begår misshandel av normalgraden eller grov misshandel kommer alltså att hållas ansvarig, även om den som blir utsatt har samtyckt till det.

Sammanfattningsvis innebär det att det måste göras en bedömning av misshandeln i fråga för att veta om samtycket kan leda till ansvarsfrihet eller inte.

Exempel på rättsfall angående samtycke till misshandel: RH 2009:47 och NJA 2013 s. 397.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo