Samtycke Hälso-sjukvård

FRÅGA
Har fått bröstcancer och ska opereras men undrar om jag verkligen måste lämna blodprov innan om jag inte vill ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Var och en är enligt svensk grundlag skyddad mot kroppsliga ingrepp (vilket bland annat innefattar blodprov) (2:6 Regeringsform). Undantag till detta är om det framgår annat av lag (2:20 Regeringsform), exempelvis psykiatrisk tvångsvård (LPT) vilket i enlighet med din fråga inte kommer vara relevant för dig, det rör istället frivillig vård.

I patientlag (PL) framgår att patientens självbestämmande och integritet ska respekteras (4:1 PL). Även i Hälso- och sjukvårdslag (HSL) framgår det att hälso-sjukvården ska bedrivas så att god vård uppfylls, vilket bland annat innefattar en respekt för patienters självbestämmande och integritet (5:1 3p HSL).

Sjukvården ska så långt som möjligt utformas i samråd med dig som patient (5:1 PL). Hälso-sjukvård har en skyldighet att inhämta patientens samtycke, detta sker skriftligen, muntligen eller genom att det på annat sätt visas att du samtycker till den aktuella åtgärden. Du får när som helst ta tillbaka sitt samtycke, avstår du från vård ska du även få information om vilka konsekvenser det kan medföra (4:2 PL). Innan detta ska du som patient även få information som gör att du kan fatta ett beslut i frågan (om ditt hälsotillstånd, metoder för undersökning, vård och behandling) (3:1-3:2 PL).

Undantag till samtycke, det vill säga tillfällen då de inte behöver be om lov är bland annat i nöd, då vården måste förhindra en akut fara som allvarligt hotar patientens liv/hälsa. Det ska handla om en sådan nödvändig vård som inte kan vänta tills patienten själv kan ta ställning i frågan. Det avser situationer då patienten är medvetslös eller annars okontaktbar (4:4 PL).

Om du istället är orolig för vad som därefter kan hända med provet (att det skulle sparas eller användas till forskning eller dylikt), måste du samtycke till att provet ska sparas i en biobank. (3:1 Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.)

Sammanfattningsvis;

• Du har en rätt att lämna samtycke. Sedan, kan det finnas medicinska konsekvenser till att vägra detta, något din läkare närmare får förklara för dig. Du ska få information av din läkare och kunna se över dina eventuella val.

Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Mvh

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll