Samtycke för gemensam bostad

FRÅGA
Jag äger min villa (gemensam bostad) som enskild egendom i äktenskapsförordet. Vid försäljning måste min maka godkänna nu eller även om 10 år efter skilsmässan.Gäller samma regler vid uttagandet av nya pantbrev nu eller om 10 år efter skilsmässan.Tack
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår din fråga rätt är det när din maka måste ge sitt samtycke till försäljning och uttagande av pantbrev. Inom äktenskapet är du rätt ute att eftersom det rör sig om er gemensamma bostad måste samtycke finnas för både försäljning och inteckning (pantbrev), vilket står i 7 kap. 5 § Äktenskapsbalken. Det finns möjlighet för dig att trots att din make inte gett samtycke ändå genomföra försäljningen eller inteckningen via ansökan hos domstol (7 kap. 8 § ÄktB). Av propositionen till äktenskapsbalken ska domstolen bevilja om inget godtagbart skäl mot åtgärden framkommer (prop. 1986/87:1 s. 139). Efter skilsmässa behövs inte det samtycke jag tidigare nämnt om bodelning även skett (7 kap. 7 § ÄktB).

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar,

Filip Westerdahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1119)
2020-08-07 Kan jag göra en vinst till enskild egendom?
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?
2020-08-01 Får man fritt bestämma över ett arv om man är gift?

Alla besvarade frågor (82646)