Samtycke enligt 7 kap 5 § äktenskapsbalken

Behöver ett makemedgivande vara bevittnat?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår i besvarandet av frågan från att du med makemedgivande syftar på det samtycke makar kan ge till varandra i enlighet med 7 kap 5 § äktenskapsbalken.

Enligt förarbetena till bestämmelsen uppställs inte något krav på att detta samtycke ska bevittnas, se prop 1986/87:1 s 137.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning