Samtycke enligt 7 kap 5 § äktenskapsbalken

FRÅGA
Behöver ett makemedgivande vara bevittnat?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår i besvarandet av frågan från att du med makemedgivande syftar på det samtycke makar kan ge till varandra i enlighet med 7 kap 5 § äktenskapsbalken.

Enligt förarbetena till bestämmelsen uppställs inte något krav på att detta samtycke ska bevittnas, se prop 1986/87:1 s 137.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Med vänlig hälsning

Elias Kröger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1281)
2021-11-20 Verkan av äktenskapsförord
2021-11-12 Änkling eller ogift
2021-11-11 Hur säkrar man egendom från bodelning?
2021-11-06 Särkullbarn, arvsrätt och äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (97361)