Samtycke enligt 7 kap 5 § äktenskapsbalken

FRÅGA
Behöver ett makemedgivande vara bevittnat?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår i besvarandet av frågan från att du med makemedgivande syftar på det samtycke makar kan ge till varandra i enlighet med 7 kap 5 § äktenskapsbalken.

Enligt förarbetena till bestämmelsen uppställs inte något krav på att detta samtycke ska bevittnas, se prop 1986/87:1 s 137.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Med vänlig hälsning

Elias Kröger
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1243)
2021-06-15 Kan man i ett äktenskapsförord skriva att man inte är ansvarig för varandras skulder?
2021-06-13 Kommer jag ha giftorätt i min sambos hus om vi gifter oss?
2021-06-09 Hur fungerar skulder för gifta särbos?
2021-06-09 Kan bodelning sker trots äktenskapsförord?

Alla besvarade frågor (93181)