Samtycke av sambo till inteckning av fastighet

2016-01-25 i Fastighetspant
FRÅGA
Vid en bodelning mellan sambor, där det är en fastighet som ingår i bodelningen då vi flyttat in gemensamt och sambott i 25 år, kan en part använda huset som pant för enskilt lån utan den andres vetskap ? Alltså är det tillåtet ? Och ska den andra parten vara tvungen att dela fastigheten med de lån som tydligen finns ?Med vänlig hälsning,Kicki
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

Som jag förstår det är sambon som inte godkänt pantsättningen inte ägare av någon del i till fastigheten. I ett samboförhållande finns det dock vissa begränsningar i möjligheten att förfoga över sin egen egendom.

I och med att fastigheten, precis som du säger, är samboegendom (jfr 3-7 §§ sambolagen) och fastigheten är er bostad får inte en sambo inteckna fastigheten (dvs. skaffa sig pantbrev i fastigheten) utan att skriftligen inhämta den andra sambons samtycke (23 § sambolagen). Om samtycke inte finns beviljar inte Lantmäterimyndigheten inteckningen.

Det finns dock inget hinder mot att en sambo pantsätter fastigheten (dvs. ställer pantbrevet som säkerhet för ett lån) med användning av tidigare uttagna pantbrev. Samtyckeskravet är som ovan sagt knutet till inteckningen och inte till pantsättningen. Pantsättningen är således giltig.

Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighetspant (66)
2020-11-16 Pantsättning av bostadsrätt
2020-11-01 Vad innebär pantbrev med lika rätt?
2020-10-31 Kan man pantsätta ett hyresavtal?
2020-10-23 Krävs den andra sambons samtycke för att belåna den gemensamma fastigheten?

Alla besvarade frågor (86941)