Samtliga delägares samtycke

Gäller försäljning utav gemensamt ägd båt efter separation ur ett särboförhållande. Kan den ena parten sälja till ett underpris utan att den andra parten godkänner? Kan den ena parten ta ut en avgift (som inte är överenskommen innan) för att denne fixat med båten inför försäljning (alltså arbetstid)? Kan den ena parten undahålla köpekvitto och uppgifter på den blivande nya ägaren (köparen) för den andra parten för att där igenom kunna få ut mer än de 50% som denne äger?

Lawline svarar

Hej!

Lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt är tillämplig. Enligt 2 § gäller att alla delägares samtycke krävs för att någon ska få köpa/byta/sälja godset eller förvalta godset på visst sätt. Det enda undantaget kan utnyttjas då en åtgärd som inte tål uppskov måste vidtas och någon delägare till följd av sjukdom, frånvaro eller annan orsak är ur stånd att deltaga i åtgärden. Då får åtgärden vidtas utan samtycke. Svaret är alltså nej.


 

Lars BålmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000