Sämre position efter omorganisation?

Jag har gett förslag på en omorganisation inom min avdelning, jag är avdelningschef. Min chef vill nu använda modellen och göra mig till enhetschef och anställa en enhetschef till som blir min kollega istället. Det innebär att jag halkar ner i organisationen. Jag ser stora brister i förslaget. Får min chef göra en sådan här förflyttning utan att jag vill det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret är inte lagreglerat per se utan följer av praxis från domstolen. Dock kan lag om anställningsskydd (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) bli relevanta.

Att du får en ny position i företaget är en s.k omplacering. En arbetsgivare har en rätt långtgående rätt att omplacera sina anställda. Man är som anställd nämligen skyldig att utföra allt arbete som har naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet förutsatt att man har relevanta yrkeskvalifikationer (AD 1929 nr 29). Rätten att omplacera är inte obegränsad men utifrån min bedömning är inget av undantagen relevanta.

Eftersom det sker en omorganisation utgår jag från att din nuvarande position försvinner. Detta innebär att det i juridisk mening föreligger "arbetsbrist" för dig. Tackar du nej till erbjudandet utgör det saklig grund för uppsägning och du riskerar att förlora jobbet (LAS 7§ 1-2st). Så länge du inte hamnar långt sämre i organisationen förlorar du även din rätt att enligt turordningsreglerna ta över någon annans position (AD 2016 nr 69).

Jag vill dock uppmärksamma dig på att din arbetsgivare förmodligen har kollektivavtal med en facklig organisation. Om även du har kollektivavtal med samma organisation föreligger förhandlingsrätt (MBL 10§). Det är även möjligt att din arbetsgivare är skyldig att förhandla med den fackliga organisation denne har kollektivavtal med, beroende på hur stor omorganisationen är (MBL 11§ 1st 1men). Det är alltså inte osannolikt att du kan få fackligt stöd i denna fråga. Jag rekommenderar därför att du kontaktar din fackliga organisation eller den fackliga organisation som din arbetsgivare har kollektivavtal med. De kommer ha bättre insikt och ge dig bättre råd och stöd än vad jag kan göra.

Jag hoppas detta svarar på din fråga! Du är självklart välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam WinqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo