Sämjedelning

2016-09-05 i Fastighet
FRÅGA
Hej!Vi är fyra delägare i en fastighet som vardera har egen lagfart på 1/4-del.Behövs ett samägandeavtal skrivas för att precisera vem som äger vilken del och hur underhåll skall skötas?Med vänlig hälsningBengt
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det avtal som du beskriver är enligt jordabalkens regler utan verkan, dvs. får ingen rättslig betydelse. I 1 § 2 st jordabalken sägs att "sämjedelning är utan verkan". Med sämjedelning avses avtal mellan ideella andelsägare om utläggande av särskilda ägolotter som svarar mot andelstalen. Hela fastigheten, och dess tillbehör (byggnader osv), äger ni alltså tillsammans i form av andelar. Det går inte att dela upp fastighetens delar enligt vad som sagts ovan. Det sagda hindrar dock inte er från att rent faktiskt dela upp och använda olika delar av fastigheten i enlighet med era önskemål, samt göra upp om underhåll.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (528)
2021-01-18 Är det lagligt att bosätta sig i ett övergivet hus?
2021-01-16 Enskilda vägar och underhåll.
2021-01-14 Vad gäller när grannen vill sätta upp en häck nära tomtgränsen?
2020-12-29 Inomhustemperatur

Alla besvarade frågor (88184)