FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt29/12/2015

Samfälligheters rättshandlingsförmåga

Gäller ett muntligt avtal vid en fastighetsförsäljning. Säljaren som var delägare i

en samfällighet lovade köparen att nyttja en del av samfälligheten. Övriga delägare i

samfälligheten har ingen kännedom om detta löfte. köparen har sålt fastigheten

och den nye ägaren anser att detta muntliga avtal skall gälla för henne.

Den ursprungliga säljaren som sålde marken och gav det muntliga löftet utan att

meddela övriga ägare till samfälligheten är sedan länge avliden.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline.

Utgångspunkten för mitt svar är att ni har en korrekt, enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (nedan förkortad SFL), bildad förening. Jag vill även börja med att peka ut att det inte finns några egentliga formkrav vad gäller nyttjanderätter, de kan vara muntliga. Det är dock inte enligt min uppfattning problematiken för dig och din förening. Jag tolkar din fråga som så att det kan ha funnits ett behörighets- och eller befogenhetsöverskridande från den nu avlidne överlåtaren.

En samfällighetsförening styrs av SFL, stadgar och beslut tagna av stämman. Utan att vara insatt i alla dessa delar kan jag inte ge dig ett exakt svar. Det som råder generellt är att styrelsen är behörig att företräda föreningen i förhållande till tredjeman. Samma behörighet tillkommer firmatecknare, se 6 §. Styrelsen och firmatecknaren får dock inte utan stöd av stadgarna eller beslut tagna av föreningsstämman överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år (37 § SFL).

Sammanfattningsvis är min bedömning att avtalet kan vara ogiltigt om din fråga gäller att säljaren inte kunde binda föreningen. Gäller din fråga istället en nyttjanderätt, så kan det vara giltigt.

Jag hoppas detta har gett dig en ingång till juridiken men vill också förmedla att lawline erbjuder via familjensjurist en mer utförlig hjälp i ärendet.

Med vänlig hälsning

Jesper LublinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000