Samfällighet och gemensamhetsanläggning vid delägarförvaltning

2017-03-22 i Fastighet
FRÅGA
HejJag är i en process att göra en fastighetsbildning. Min syster och jag samäger en fastighet och vi står nu i begrepp att klyva fastigheten. Jag kommer att äga en fastighet och ett hus med två lägenheter. Min syster kommer att äga grannfastigheten och ett hus. Till båda fastigheterna kommer att höra en samfällighet/GA innehållande brygga bodar och Båthus. Om jag vill hyra ut en lägenhet i mitt hus, har hyresgästen insånfall rätt att nyttja samfälligheten dvs. Brygga båthus och bodar utan den andre fastighetsägarens samtycke? Mvh Siv Gustafsson
SVAR

Hej Siv,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan handlar om samfällighet och gemensamhetsanläggningar och lagen om förvaltning av samfällighet är tillämplig (1973:1150) (här). Vid tillämpningen av lagen ska som samfällighet anses:

samfällighet enligt fastighetsbildningslagen (1970:988), kallas även för marksamfällighet, dvs. mark som hör till flera fastigheter gemensamt


annan mark som gemensamt tillhör ägarna av de mantalssatta fastigheterna i en socken. Härmed förstås sådan mark som förvaltas av mantalskommun men inte formellt införlivats med samfällighet

servitut eller annan särskild rättighet som hör till flera fastigheter gemensamt. Lagen är tillämplig på gemensamma rättigheter och servitut oavsett om de tillkommit enligt fastighetsbildningslagstiftningen eller genom civilrättsliga avtal

samfällighet enligt anläggningslagen (1973:1149), kallas även för gemensamhetsanläggning

Med gemensamhetsanläggning avses en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dem. Som exempel på gemensamhetsanläggning kan nämnas båtbrygga och båthus.

Du och din syster är delägare i samfälligheten och det innebär att denna ska förvaltas av er (delägarförvaltning). Delägarförvaltning är bra om det är få delägande fastigheter och kostnaderna för drift och underhåll är låga. Dock måste både du och din syster vara överens när beslut fattas, till exempel om någon annan person ska ha rätt att nyttja era gemensamhetsanläggningar.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Nathalie Byström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (577)
2021-07-21 Vad gäller vid nyttjande av samägt fritidshus?
2021-07-21 Kan pantbrev överföras utan kostnad? Vad kostar lagfart?
2021-07-16 Är det tillåtet att flytta löv till en grannes tomt?
2021-07-16 Får man ta bort grenar på en grannes träd som växer in på en tomt?

Alla besvarade frågor (94232)