FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet22/03/2017

Samfällighet och gemensamhetsanläggning vid delägarförvaltning

Hej

Jag är i en process att göra en fastighetsbildning. Min syster och jag samäger en fastighet och vi står nu i begrepp att klyva fastigheten. Jag kommer att äga en fastighet och ett hus med två lägenheter. Min syster kommer att äga grannfastigheten och ett hus. Till båda fastigheterna kommer att höra en samfällighet/GA innehållande brygga bodar och Båthus.

Om jag vill hyra ut en lägenhet i mitt hus, har hyresgästen insånfall rätt att nyttja samfälligheten dvs. Brygga båthus och bodar utan den andre fastighetsägarens samtycke?

Mvh Siv Gustafsson

Lawline svarar

Hej Siv,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan handlar om samfällighet och gemensamhetsanläggningar och lagen om förvaltning av samfällighet är tillämplig (1973:1150) (https://lagen.nu/1973:1150). Vid tillämpningen av lagen ska som samfällighet anses:

samfällighet enligt fastighetsbildningslagen (1970:988), kallas även för marksamfällighet, dvs. mark som hör till flera fastigheter gemensamt


annan mark som gemensamt tillhör ägarna av de mantalssatta fastigheterna i en socken. Härmed förstås sådan mark som förvaltas av mantalskommun men inte formellt införlivats med samfällighet

servitut eller annan särskild rättighet som hör till flera fastigheter gemensamt. Lagen är tillämplig på gemensamma rättigheter och servitut oavsett om de tillkommit enligt fastighetsbildningslagstiftningen eller genom civilrättsliga avtal

samfällighet enligt anläggningslagen (1973:1149), kallas även för gemensamhetsanläggning

Med gemensamhetsanläggning avses en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dem. Som exempel på gemensamhetsanläggning kan nämnas båtbrygga och båthus.

Du och din syster är delägare i samfälligheten och det innebär att denna ska förvaltas av er (delägarförvaltning). Delägarförvaltning är bra om det är få delägande fastigheter och kostnaderna för drift och underhåll är låga. Dock måste både du och din syster vara överens när beslut fattas, till exempel om någon annan person ska ha rätt att nyttja era gemensamhetsanläggningar.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Nathalie ByströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000