Samfällighet och att företräda en medlem genom fullmakt

2019-03-30 i Fastighet
FRÅGA
Hej,Jag är med i en vägsamfällighetsförening och undrar hur man skall tolka meningen "Ombud får ej företräda mer än en medlem" i 49 § SFL.Vi är fyra delägare till en fastighet som är med i föreningen och det är oftast bara jag som deltar i föreningens möten. Kan jag använda mig av en fullmakt från de tre andra delägarna och därmed företräda hela fastigheten vid t.ex. röstning eller kan jag bara vara ombud för en delägare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Precis som du redan har sett föreskriver lagen att ett ombud kan bara företräda en medlem, enligt 49 § andra stycket lagen om förvaltning av samfälligheter. Detta är huvudregeln men undantag från den får bestämmas i samfällighetens stadgar, enligt 49 § tredje stycket sista meningen lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stadgarna inte föreskriver andra ombudsregler, t.ex. att ett ombud får företräda upp till fem medlemmar, gäller huvudregeln fortfarande.

Vem som är medlem förklaras i 17 § lagen om förvaltning av samfälligheter, medlemmar utgörs av delägarna i samfälligheten. I ert fall förstår jag det som att ni är flera delägare till en fastighet som har del i samfälligheten. Ni är alltså samägare för denna fastighet och då bli samäganderättslagen tillämplig också, enligt 1 § samäganderättslagen. Samägarna till en fastighet ska gemensamt förfoga och förvalta den samägda fastigheten, enligt 2 § samäganderättslagen. Enligt förarbetena till lagen om förvaltning av samfälligheter sägs det att samägare till en fastighet tillsammans utgör en delägare i samfälligheten. Alla ni samägare anses alltså som en medlem som har rösträtt och som kan företrädas av ett ombud. Detta innebär att vem som helst av er kan företräda er fastighet på föreningens möten utan fullmakt från de andra. Ett ombud ska dock kunna företräda er allihopa, om inte annat står i stadgarna. Det är dock inte så vanligt att samfällighetsföreningens stadgar innehåller andra bestämmelser om ombud än det huvudregeln stadgar i lagen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra Rosenvi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (394)
2019-04-19 Kan min man ge bort sin del av fastighet i gåva till sin exfru?
2019-04-01 Lagfartskostnader vid arv
2019-03-30 Samfällighet och att företräda en medlem genom fullmakt
2019-03-30 Hus på ofri grund - hur blir det fastighetstillbehör?

Alla besvarade frågor (68128)