Sambors rätt till bostad och egendom

FRÅGA
Hej!Jag bor i min sambos hus i mer än 10 år snart. Detta hus hade han innan jag flyttade till honom. Vad som gäller för mig i fall jag flyttar från honom?Under den här tiden så köpte jag en etta för min son. Nu står den tom. Jag har också köpt en tvåa för min dotter på en annan ort. Hon bor där med sin familj. Jag undrar om han har rätt att begära sin del i dessa två lägenheter om vi separerar?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om sambors återfinns i sambolagen (SamboL).

Om du och din sambo separerar, kan en av er begära en bodelning. En bodelning sker enbart om en av er begär det (8 § SamboL).

Vid en eventuell bodelning ska samboegendomen delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning oberoende av vem som faktiskt betalt för det (3 § SamboL). Sambornas gemensamma bohag är de möbler, hushållsmaskiner och liknande lösa föremål som är avsedda för att användas i det gemensamma hushållet (6 § SamboL).

Din sambos hus

Eftersom sin sambo förvärvade huset innan ni flyttade ihop, är den inte förvärvad för gemensamt bruk och ska därmed inte ingå i en eventuell bodelning. Du har inte rätt till hans hus. I vissa fall kan dock ett övertagande av bostad av den andra parten bli aktuellt även om bostaden inte utgör samboegendom (22 § SamboL.) Detta gäller dock endast hyresrätter och bostadsrätter och som jag förstår det så är det en fastighet som han innehar. Därmed skulle ett övertagande av bostaden i ditt fall ej bli aktuellt.

Dina lägenheter

Dina lägenheter utgör inte samboegendom och är inte er gemensamma bostad, vilket innebär att din sambo inte har någon rätt till dessa. Han kan inte heller ha rätt att överta dessa genom regeln som jag beskrev ovan, eftersom det inte är er gemensamma bostad.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll