Sambor separerar- vad händer med hunden?

2016-08-04 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej! Om mitt ex står som ägare av vår hund som vi köpt gemensamt under tiden som sambos vilka är mina rättigheter till att få ensam vårdnad av hunden? Jag har läst att hund inte går under sambolagen utan under samägande. Vi har nu delad vårdnad men detta fungerar inte i längden då det inte är bra för hunden med nya rutiner varje vecka. Jag har betalt för hunden och har bevis på kontoutdrag för detta, jag står även på försäkring samt är den som köper foder. Jag ska nu skicka in en ansökan för stämning av mitt ex i ett försök till att få ensam vårdnad om vår hund. Hur stora tror ni mina chanser är till att kunna få ensam vårdnad av hunden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En hund är en sak i juridisk mening, varför detta inte är någon vårdnadsfråga. Det är helt och hållet förmögenhetsrättsliga regler som aktualiseras, inte familjerättsliga.

För att ett samägande ska uppstå krävs generellt att båda samägarna har betalat i vart fall en liten andel för egendomen. I ditt fall har ditt ex inte betalat någonting för hunden när den köptes, men som jag förstår det var det ändå på något sätt underförstått mellan dig och ditt ex redan vid köpetillfället att denne skulle hjälpa till med skötseln av hunden? Men eftersom han/hon inte ens betalar för foder skulle jag säga att det är uteslutet att ett samägande föreligger i detta fall. Enligt min mening är det rimligare att det är du som till 100% äger hunden. Det är dock en märklig situation att ditt ex står som ensam ägare för något som du helt och hållet har betalat. Utåt sett ser det ut som att du har köpt hunden till ditt ex i gåva, vilket inte är så bra för dig i bevissyfte.

Om ditt ex mot förmodan skulle anses ha samäganderätt skulle följande gälla: Eftersom exet inte har betalat någonting för hunden utan exets samägande uppstått genom att denne fick stå skriven som ägare, skulle ni förmodligen anses äga 50% av hunden vardera enligt 1§ samäganderättslagen här. Det eventuella samägandet skulle endast ge er båda rätt till en ideell andel i hunden som var och en av er kan sälja. Ingen skulle ha mer rätt att ha hunden hos sig än den andre. Att ditt ex skulle få rätt till hela hunden kan bara ske om du säljer din andel till denne.

Det kan dock bli uppförsbacke för dig om du väljer att stämma ditt ex, eftersom det som ovan nämnt utåt sett kan förefalla som om din avsikt var att ge ditt ex hunden i gåva eftersom exet står som ägare till den. Om exet har hunden i sin besittning måste du kunna bevisa att din avsikt aldrig var att ge hunden till denne. Och om ni har samäganderätt kan du inte få rätt att alltid ha hunden hos dig.

Endast om du kan bevisa att du är ensam ägare till hunden då endast du betalat för den, kan du få "ensam vårdnad" om hunden. Det är endast under sådana omständigheter som jag skulle råda dig att driva en process. Jag vet inte hur du skulle kunna bevisa det, men du skulle kunna påstå att det inte finns något avtal mellan er utan att ditt ex endast står som ägare av något formellt/symboliskt skäl. Kanske säger ditt ex inte emot det så mycket.

Om du fortfarande tror att du kan ha framgång och vill driva en process kan Lawlines juristbyrå hjälpa dig. Om du är intresserad av vår hjälp är du varmt välkommen att maila mig på alina.borgsen@lawline.se

Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll