FrågaFAMILJERÄTTBodelning02/05/2015

Sambons möjlighet till tvångsförsäljning av gemensam bostad

Hej,

Min son och hans f.d. sambo äger tillsammans en villa och båda står för lånen. Min son vill bo kvar i villan och betala hela kostnaden själv.

Sambon vill sälja för att komma ur sitt låneåtagande

P.g.a en mindre skatteskuld vägrar banken att skriva över hela låneskulden på sonen. Kan sambon begära tvångsförsäljning av fastigheten?

Det finns två minderåriga barn med delad vårdnad.

Lawline svarar

Hej!

Inledningsvis kan nämnas att bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk utgör samboegendom, se sambolagen 3 §. När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras, se sambolagen 8 §. Vid bodelning ska en andelsberäkning göras och efter det ska egendomen fördelas på lotter, se sambolagen 12 och 16 §§. Din son verkar vilja ha villan på sin lott och det verkar inte som hans ex-sambo är av intresse att få behålla villan. Om din son genom att få villan på sin lott skulle ha mer egendom än vad han har rätt till enligt andelsberäkningen kan han antingen ge egendom eller betala motsvarande belopp i pengar till ex-sambon så att det blir jämnt. Om det inte finns egendom som motsvarar värdet eller det inte finns möjlighet att betala motsvarande belopp i pengar skulle ex-sambon istället kunna begära tvångsförsäljning.

När det gäller möjlighet för sambon att tvinga fram en försäljning regleras detta i samägnaderättslagen. Enligt 6 § kan en delägare ansöka hos tingsrätten om att det ska bevilja en tvångsförsäljning av fastigheten även om den andra sambon motsätter sig detta. Förutsättning för din sons ex-sambo att göra detta är således att hon är samägare till fastigheten. Din son har då rätt att köpa hennes andel men som du nämner har han svårt att ta över låneskulden vilket tyvärr kan göra det problematiskt för honom här.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000