Samboförhållande - hur gör vi med vinsten på bostadsrätten?

FRÅGA
Hej, jag och min sambo köpte en lägenhet för två år sedan men ska nu separera. Den kostade 1 800 000 kr och han gick in med hela kontantinsatsen på 270 000 kr men vi står på lika stor del av lånet och har således amorterat lika mycket. Vi skrev ett samboavtal och ett skuldebrev där jag är skyldig honom 135 000 kr. Han ska nu bo kvar i bostaden och jag undrar hur man löser det ekonomiskt? Lägenheten har nu ett värde på 2 000 000 kr. Betyder det att vi splittar den tilltänkta vinsten (100 000 kr var) och att jag då ändå är skyldig honom 35 000 kr? Tacksam för svar!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Du är inne på helt rätt spår. När ett samboförhållande upphör är möjligt för båda sambor att begära en s.k. bodelning inom ett år från upphörandet (vanligtvis när någon flyttar). I bodelningen ska den s.k. samboegendomen fördelas. Med samboegendom avses bl.a. bostad som förvärvats för gemensam användning. Det bör dock tilläggas att reglerna dispositiva, dvs. går att avtala bort genom ett samboavtal. Enligt din beskrivning tolkar jag det som att det snarare rör sig om en överenskommelse av betalning av kontantinsats och inte att bostaden ska vara enskild. Bostaden räknas då fortfarande som samboegendom.

I bodelningen är huvudregeln att egendomens fördelas lika efter att sambornas skulder avräknats. När det kommer till bostadsvärdering råder det avtalsfrihet. En vanlig modell är att marknadsvärdet används och förfarandet går till som du beskriver att man gör en s.k. fingerad försäljning. I beräkningen tar man oftast hänsyn till s.k. latent skatteskuld (kapitalvinstskatt), som kommer att uppstå när bostaden säljs i framtiden. Den latenta skatteskulden behandlas sedan som en skuld i bodelning och avräknas på värdet av bostaden. Efter att det har gjorts fördelas normalt det överskjutande värdet lika.

För att besvara din fråga. Eftersom ni förvärvat bostad för gemensam användning utgör den samboegendom och ska som utgångspunkt ingå i en bodelning. Om ni avtalat om att den ska vara enskild i samboavtalet, gäller givetvis det. I beräkningen av värdet används normalt marknadsvärdet. För kompensera för framtida kapitalvinstskatt (22 %) görs en s.k. fingerad försäljning där sådan latent skatteskuld avräknas bostadens totala värde, dvs. enligt dina uppgifter 2 mkr. Det är med andra ord inte riktigt så enkelt att dela den tilltänkta vinsten om 200 tkr på två.

Relevanta regler hittar du i sambolagen.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2596)
2020-04-02 Det finns inget formkrav på en bodelningsbegäran (sambor)
2020-04-02 Kan sambor välja att endast bodela hyresrätten?
2020-04-02 Måste sambo betala av skulden på andre sambons bostad?
2020-04-02 Vad kan jag kräva min f.d. sambo på när vi separerat?

Alla besvarade frågor (78664)