Samboavtal för bostadsrätt

Hej. Vi är sambos. Min sambo ska köpa en lägenhet för hans egna pengar och han ska äga den själv.Jag ska inte kunna göra anspråk på den. Däremot ska jag oxå bo där och våra tillhörigheter vi har nu ska delas lika och det ska vi skriva ett separat avtal om så att vi har rätt till det vi hade från början. Vad skriver vi samboavtalet gällande lägenheten. ska ju framgå tydligt att det är han som äger den och att jag inte gör anspråk den.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

När sambos separerar sker en bodelning enbart om någon av parterna begär det. Det innebär alltså att en bodelning inte är regel och således ska ske, utan det blir bara aktuellt med en sådan ifall du eller din sambo önskar genomgå en. Detta framgår av 8 § SamboL, se https://lagen.nu/2003:376#P8S1 . 

Vad som ska ingå i en sådan bodelning är den så kallade samboegendomen. Samboegendomen utgörs av sambornas gemensamma bohag och bostad som köps för gemensam räkning, se 3 § SamboL, https://lagen.nu/2003:376#P3S1 .Bostadsrätten anses vara gemensam om ni båda bor i den tillsammans och den huvudsakligen utgör permanentbostad. Eftersom lägenheten köps av din sambo för att ni båda ska kunna bo däri, anses den utgöra samboegendom och kommer då att ingå i en eventuell bodelning, fastän det är din sambo som äger den samt betalar för den. Som du är inne på kan en delning av lägenheten i viss mån begränsas genom ett samboavtal.

Ett samboavtal ska enligt 9 § SamboL, se https://lagen.nu/2003:376#P9S1 , vara skriftligt och undertecknat av båda parterna, alltså både dig och din sambo. Avtalet er emellan kan stadga till exempel att en bodelning inte får begäras, eller att en bodelning visserligen får begäras men att bostadsrätten inte ska ingå i bodelningen. På så sätt förblir lägenheten i din sambos ägo vid en eventuell separation. 

Ett viktigt undantag finns dock när det gäller gemensamma lägenheter i 22 § SamboL, se https://lagen.nu/2003:376#P22S1 , vilket innebär att du kan få överta bostaden ifall det är skäligt och du anses vara den som bäst behöver den. Ifall ni inte har några barn medges anspråket enbart vid synnerliga skäl, vilket kräver särskilda omständigheter. 22 § SamboL är en tvingande regel, vilket innebär att du och din sambo inte kan avtala bort den genom ett samboavtal. För att du ska kunna få ta över bostaden krävs, utöver kriterierna ovan, att du även framställer anspråk inom en viss tid på att få ta över lägenheten. 

Sammanfattningsvis rekommenderar jag er alltså att skriva ett samboavtal där det antingen framgår att lägenheten inte ska ingå i en kommande bodelning eller att en bodelning inte får begäras. Det sistnämnda är ett bra alternativ för er om ni även vill att ni ska få behålla det bohag ni under förhållandet har köpt. 

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Beatrice RohdinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”