FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal14/07/2019

Sambo vill sälja huset

Hej! Min sambo äger huset vi bor i sedan 10 år tillbaka. Vi båda står på huslånet. Om jag flyttar o han säljer huset får jag något av ev vinst? Om det säljs med förlust får jag en skuld oxå?

Tack på förhand


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det är en aning svårt att säga baserat på din fråga. Det framgår inte riktigt klart hur ni förvärvade er gemensamma bostad och huruvida lånet som ni båda står på tecknades av er båda vid köpet eller under någon annan omständighet. Det framgår heller inte om det är tanken att ni ska separera eller om ni är oense om en eventuell försäljning.

Om ni planerar att separera

När ett samboförhållande upphör så har parterna rätt att begära en bodelning av samboegendomen enligt sambolagen (SamboL) 8 §. Samboegendom är bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk enligt 3 §. Den springande punkten är alltså huruvida er gemensamma bostad köptes innan eller efter ni inlett er samborelation.

Om bostaden förvärvades under tiden ni var ett par så ingår den i er bodelning. Skulle försäljningen gå med vinst så kommer vinsten att delas mellan er efter att ert gemensamma lån är löst och eventuella skatter är betalda. I denna beräkning tas alltså enbart bostaden med som exempel och inte övrig samboegendom som skulle kunna komma ifråga t ex bohag enligt SamboL 6 §.

Skulle det vara så att du flyttade in i en befintlig bostad och sedermera skrivit in dig på ett befintligt lån utan att stå som ägare på bostaden så blir situationen något knivigare vid tillämpning av sambolagen. I händelse att det skulle ligga till på det viset behövs det mer information för att kunna göra en mer utförlig bedömning. Ett gemensamt lån belastar båda parter med lika stor del om inget annat avtalats med långivaren vilket framgår av skuldebrevslagen 2 §, vilket skulle innebära att ni delar skulden lika mellan varandra om det skulle hamna på ett underskott.

Om ni är oense om en försäljning eller planerar att blir särbos

Om bostaden utgör er gemensamma så får din sambo inte sälja utan ditt medgivande enligt 23 §. Förutsättningen är dock att bostaden utgör samboegendom på det sätt som vi gick igenom ovan om det inte föreligger särskilda skäl för att du ska få överta boendet, t ex för att ni har gemensamma barn som det inte är lämpligt att flytta på eller liknande.

Hoppas att du fått hjälp på vägen och svar på i alla fall några av dina funderingar!

Lycka till!

AnnaSara JariusRådgivare
Hittade du inte det du sökte?