Sambo fått andel i huset i gåva, måste andelen köpas tillbaka

2021-05-10 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej. Min pappa och hans sambo ska separera. Han köpte huset som 19-åring och är idag 64 år. Han träffade sin sambo för 7 år sen och hon flyttade in i huset. Därefter har hon (tyvärr) fått halva huset i gåva. Nu vill hon bli utköpt för husets halva värde. Pappa är villig att betala henne dom pengar hon gått in med i diverse små renoveringar av huset samt att hon får ta bil och båt. Men vill ju helst inte köpa ut henne för halva husets värde då hon inte köpt in sig i huset utan fått det som gåva. Tar sambolagen hänsyn till det eller har hon juridiskt rätt till halva huset trots att papp införskaffade huset till sig själv för så länge sen?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sambon har alltså fått halva huset i gåva, vilket innebär att hon äger halva huset.

Huset är inte samboegendom eftersom det inte förvärvats för att användas gemensamt (3 § Sambolagen). Han bodde ju där innan de träffades. Övertaganderätten av bostad eller inskränkningar i rätt att förfoga över bostaden är inte heller aktuell eftersom det rör fastighet som inte är samboegendom. Övertaganderätt gäller bara hyres- och bostadsrätter (22 § Sambolagen).

Då sambolagen inte är aktuell gäller Samäganderättslagen.

Samäganderättslagen tar ingen hänsyn till hur andelen i det samägda har förvärvats. Enligt samäganderättslagen kan en delägare begära att hela huset säljs på offentlig auktion (6 § Samäganderättslagen). Det finns enligt paragrafen möjlighet till anstånd från att sälja huset om det finns synnerliga skäl. Det finns dock inget som tyder på att det skulle föreligga synnerliga skäl för din pappa tyvärr.

Det bästa han kan göra om han vill behålla fastigheten är alltså att komma överens om att få köpa tillbaka sin andel. Vilket kommer bli till marknadspris om inte annat avtalas.

Franck Olofsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1442)
2021-12-08 Vidaresålt autogiro
2021-12-07 Monopolliknande ställning för myndighetspost
2021-12-06 Vem ansvarar för felaktigt angiven information vid betalning av parkeringsavgift via app?
2021-12-04 Bilar sålda för annans räkning - äganderätt?

Alla besvarade frågor (97717)