Samarbete mellan företag

2020-01-16 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA
Vad gäller enligt konkurrenslagen,Om hälften av konkurrerande bagerierna i en stad, väljer att gå ihop och få billigare priser på mjöl från lokal leverantör. Dem tror att vissa av deras brödsorter kommer att sänkas i butik.Är detta samarbete tillåtet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande konkurrens mellan företag på en marknad regleras i konkurrenslagen (KL).

I Sverige råder som utgångspunkt avtalsfrihet, det vill säga att man får avtala vad som helst med vem som helst. Självklart finns massvis med undantag. Det mest närliggande i din beskrivning är förbud mot konkurrensbegränsande avtal mellan företag (2 kap 1 § KL).

Konkurrensbegränsande avtal

För att det ska klassas som ett konkurrensbegränsande avtal krävs det:

Att det rör sig mellan två eller flera företag (se 1 kap 5 § KL för definition av företag).Att det finns ett avtal, beslut av företagssammanslutningar eller samordnat förfarande (se 1 kap 6 § KL för definition av avtal).Avtalet ska haft till syfte eller haft resultatet att påverka konkurrensen på marknaden, samt att avtalet ska ha påverkat marknaden märkbart.

I ditt fall tolkar jag det som att både punkt 1) och 2) är uppfyllda, då det rör sig om företag som har avtalat/kommit överens om billigare mjöl. Frågan blir då om det har påverkat konkurrensen märkbart på marknaden. Man måste då först gå till att kolla om syftet var att begränsa marknaden, om man kommer fram till att syftet var det så är avtalet i regel förbjudet. Om man inte kommer fram till att syftet var att begränsa konkurrensen, men att avtalet har fått effekten av att begränsa marknaden. Viktigt att poängtera är att den som anser att begränsning föreligger måste även kunna bevisa det. Sedan ska man även bedöma om avtalet påverkat konkurrensen på marknaden märkbart. Jag tolkar att det rör sig om ett prissamarbete, vilket utgör ett horisontell avtal. Företagens marknadsandel ska då överstiga 10% av marknadsandelen för att klassas som konkurrensbegränsande (även kallat tröskelvärde).

Undantag

Men notera att det finns undantag till detta, då inte alla samarbeten som begränsar konkurrensen är otillåtna (2 kap 2 § KL). Det ger möjlighet till undantag för samarbeten som medför övervägande positiva effekter för konsumenterna. Detta kan till exempel vara fallet om samarbetet effektiviserar produktionen eller distributionen på ett sätt som även gynnar konsumenterna genom lägre priser eller högre kvalitet.

Slutsats

För mig är det svårt att bedöma exakt om detta samarbete är tillåtet eller inte, då jag inte har tillräckligt med information. Men jag rekommenderar dig att läsa mer om hur du ska gå tillväga på: http://www.konkurrensverket.se/.

Om du behöver mer hjälp med din fråga så rekommenderar jag dig att ringa oss för vidare juridisk rådgivning på telefon: 08-533 300 04. Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Lycka till!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Anna Holmlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (269)
2020-08-31 Is it legal to sell items on Instagram and make money?
2020-06-30 Kan jag få tillbaka pengarna för en potentiell ogiltig transaktion?
2020-06-29 Spelande minderårig
2020-06-28 Vilket ansvar har huvudentreprenören gentemot beställaren om en underleverantör försätts i konkurs?

Alla besvarade frågor (84391)