Samägd fastighet/testamente

Hej

Vi är två syskon som äger en fastighet gemensamt, som vi båda bor i.

Går det att skriva ett avtal eller liknande så att den efterlevande får nyttjanderätten till hela fastigheten vid ett dödsfall?

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline.

Er fråga rör dels samägande av fastighet och en arvsfråga. Samägande av fastigheten regleras i samäganderättslagen (https://lagen.nu/1904:48_s.1). Där står det att om inget annat är avtalat äger ni lika mycket var av fastigheten (1 §). Detta innebär att vid någons dödsfall kommer samäganderätten fördelas ut till arvingarna på samma sätt som vilken annan egendom. Nu funderar ni på hur man ska göra för att det andra syskonet får nyttjanderätten till fastigheten vid ett dödsfall. Det kan endast göras genom ett testamente då avtal om hur ens arv ska fördelas är ogiltigt enligt 17:3 Ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637#K17P3S1). Därmed behöver ett testamente upprättas med instruktioner om att nyttjanderätten ska övergå till det efterlevande syskonet. Andra saker som enligt mig är bra att nämna i testamentet är vem som ska få äganderätten och hur t.ex eventuella konflikter mellan dessa två rättigheter ska lösas. För att få hjälp med exakt vilka frågor som behöver regleras i testamentet råder jag er att kontakta lawline på:

http://www.lawline.se/avtal/testamente

Hoppas ni fick svar på er fråga!


Jakob PeräRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning