FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt01/10/2014

Samägd fastighet, tvångsförsäljning och kostnader för förvaltning

Hej, jag och min sambo äger ett hus tillsammans, jag äger 75% och han 25%, vi har en konfliktfylld separation. Jag har skaffat en ny lgh pg av att jag och barnen måste må bra. Nu vägrar han sälja huset. Vad är det som gäller? Vi är sambo men kan han vägra sälja huset? Om jag nu flyttar, vilka regler gäller för kostnader för huset etc.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga. 

Eftersom ni äger huset tillsammans blir Samäganderättslagen tillämplig. Huvudregeln som man hittar i 2 § är att samtliga ägare måste vara överens för att göra någonting ( t ex sälja en samägd fastighet). I 6 § finns dock ett undantag som innebär att en delägare kan ansöka hos tingsrätten om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion. Det är just för att man inte ska fastna i sådana situationer som din där en delägare motsätter sig försäljning. Fanns ingen möjlighet till "tvångsförsäljning" skulle man annars vara bunden till ett köp, och i fall med fastighet även kostnader, under hela sin livstid. En annan delägare kan bara hindra det om han eller hon kan visa synnerliga skäl för anstånd, alltså att det finns synnerliga skäl för att tingsrätten inte ska bevilja försäljning. Om rätten beviljar en försäljning, så sköts den av en god man som utses av rätten.

Enligt 9 § i Samäganderättslagen kan en delägare yrka på att rätten ska fastställa ett pris under vilket fastigheten inte får säljas, alltså ett lägstapris. Vad gäller synnerliga skäl för anstånd med försäljning har i praxis påtalats att det måste handla om ett tillfälligt, övergående hinder för försäljningen. Anstånd handlar ju om att skjuta upp något en tid, inte att permanent stoppa en försäljning. 

Angående kostnaderna så i Samäganderättslagens 15 § ska kostnader för förvaltning av samägt gods delas mellan samägarna utefter hur stor del de äger. Äger du 75% av huset får du alltså betala 75% av kostnaderna kopplade till förvaltning av huset, om ni inte själva kommer överens om annat. Bor din sambo kvar i huset framstår det kanske som rimligast att han betalar de kostnader som uppkommer just av att någon bor där, och som skulle falla bort om huset stod obebott inför en försäljning ( t ex sophämtning). 

Jag hoppas att du och din fd. sambo kommer överens i frågan. 

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000