Samägd fastighet - tvångsförsäljning

2021-03-13 i Samägandeavtal
FRÅGA
Vi har separerat en har flyttat en bor kvar i huset, vi står båda för huset , jag som bor i huset försöker att köpa ut, sälja , vederbörande vägrar att göra något alls jag vill bara fortsätta med mitt liv, Delad vårdnad med 2 barn hjälpa !
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt

Om både du och din före detta man står registrerade som ägare på fastigheten är Samäganderättslagen tillämplig. Om ni inte har skrivit ett samäganderättsavtal som stadgar annat, ska alla beslut som rör den samägda egendomen fattas med full enighet. Kan ni inte komma överens har du rätt att begära tvångsförsäljning på offentlig auktion för gemensam räkning genom att lämna in en ansökan till tingsrätten (6 §).

Din före detta man kan normalt inte förhindra att en auktion genomförs, enbart om tingsrätten skulle anse att det finns synnerliga skäl.

I 6 § sägs att ett beslut om att sälja en samägd fastighet kan skjutas på framtiden om en delägare visar att denne har synnerliga skäl till att det inte ska bli en försäljning. De omständigheter som uttrycket tar sikte på är sociala eller andra förhållanden som skulle kunna tala emot en försäljning. Det kan vara skäl som att ett barn som bor på fastigheten behöver gå kvar på en viss skola, eller ett sådant skäl som att det på grund av lågkonjunktur inte går att få ut ett rimligt pris. Praxis på området tyder på att det ska mycket till innan synnerliga skäl anses föreligga.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hamner
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (607)
2021-09-02 Frågor gällande samäganderätt
2021-08-31 Hur stor andel har jag rätt till vid delat köp av husbil?
2021-08-30 Hur ska jag och min särbo göra för att äga en husvagn tillsammans?
2021-08-26 Tvångsförsäljning och synnerliga skäl enligt samäganderättslagen

Alla besvarade frågor (96421)