Samägd fastighet mellan syskon

2017-02-11 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej. Vi är 3 syskon som fått en stuga som gåva av vår far som nu är avliden. Vi är inte överens om försäljning av huset. Nu är min fråga. Hur går jag tillväga för att bli av med min del lämpligast? Anlitar vi en värderingsman? Vad kostar det? Och vad får jag ut ? Det bästa vore så klart att vi säljer det.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mitt svar på din fråga är beroende av om dödsboet efter er pappa är skiftat eller inte, vilket inte framgår helt av frågan. Jag tolkar det dock som att ni nu äger huset men är oense om vad ni faktiskt vill göra med det.

I ert fall är ni tre ägare till stugan, varför Lagen om samägande blir tillämplig. Ni äger således stugan tillsammans, vilket också medför att alla måste vara överens innan ni förfogar över den, SamäL 2 §. Du innehar en tredjedel av stugans värde, och vid en ev. framtida försäljning är det denna del som kommer tillfalla dig.

För det fall att det bara är du som vill sälja, kan du ansöka om att stugan ska säljas på offentlig auktion, SamäL 6 §. Detta får dock inte ske ifall synnerliga skäl talar emot det. Sådana skäl kan vara sociala skäl, t.ex om det hade bott ett barn i stugan som skulle fara illa av att flytta. I ert fall verkar det dock vara en fritidsfastighet, och i normalfallet torde inga synnerliga skäl vara i vägen för en försäljning.

Om rätten kommer fram till att en försäljning ska ske så utser rätten en god man som sköter försäljningen och följaktligen fördelar köpeskillingen. Fastigheten säljs till högst bjudande vilket innebär att fastigheten säljs till marknadspriset (om ni inte vet vad stugan är värd så kan ni be en mäklare göra en uppskattning på värdet - många mäklare gör en kostnadsfri värdering!). Tilläggas kan också att dina syskon självklart kan vara med och lägga bud på fastigheten vid en offentlig auktion.

Du ska vända dig till den tingsrätt på den ort som fastigheten ligger på, SamäL 18 §.

Det krävs sammanfattningsvis en typ av rättslig process för det fall ni inte kan komma överens. En rättslig process kan vara kostsam och framförallt tidskrävande, varför mitt råd är att samtala med dina syskon och få till en överenskommelse. Om ni alla vill sälja får ni ju ut er del direkt.

Hoppas det var svar på din fråga och lycka till!

Hälsningar,

Johanna Barfoed
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (598)
2021-07-27 Överlåtelseförbud och samägande samtidigt
2021-07-07 Handlat utan samtycke vid samägd fastighet?
2021-07-06 Tvångsförsäljning av hus
2021-06-30 Dold samäganderätt till hund

Alla besvarade frågor (94258)