Samägd fastighet

FRÅGA
Hej !Jag och min sambo är ihop sedan 2010 och vi bor med våra ,ej gemensamma, barn ihop i en bostad som han står som ägare för.Nu vill försäkra oss att om han går bort så ska jag inte stå utan bostad .Vad är säkrast ? Gifta sig eller bara skriva (köpa ) in mig i lagfarten så att jag står som ägare för 50% av bostaden ? Finns det andra förslag ?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Båda de föreslagna sätten fungerar i ert fall när det gäller samägandet av bostaden.

Det finns en jämkningsregel i äktenskapsbalken (ÄktB) som handlar om att den ena parten får behålla mer av de gemensamma tillgångarna. Detta gäller dock inte vid ett dödsfall annat än till fördel för den efterlevande enligt ÄktB 12 kap. 2 §.

Man ska däremot minnas att det kan hända mycket på vägen och ett äktenskap innefattar ett större åtagande än bara fastigheten i fråga. Det har också betydelse för de arv som ska delas ut vid ett dödsfall.

Till exempel, om ni skulle vara gifta så har den avlidne makens arvingar rätt att ta ut sin arvslott med en gång enligt ärvdabalken (ÄB) 3 kap. 1 §. Det innebär att om den efterlevande inte har medel nog att tillskjuta till den avlidnes arvingar så uppkommer en försäljning av fastigheten.

Du nämner heller inte i din fråga hur ni planerat att lösa det ekonomiska sinsemellan, kommer han att ge dig halva fastigheten i gåva eller ska även ekonomiska medel tillskjutas från din sida? Planerar ni testamenten, hur vill ni att kvarlåtenskapen ska fördelas om någon av er går bort. Ska allt vara giftorättsgods om ni gifter er eller ska något vara enskild egendom? Även detta påverkar arvsfördelningen vid ett dödsfall. Det finns många stora frågor i detta som blir svårt att besvara såhär rakt upp och ner.

Därför skulle jag rekommendera att ni bokar en tid för rådgivning hos en jurist som kan sätta sig in i vad det är ni behöver i ert specifika fall och kan ge förslag efter precis det som ni vill uppnå. Ni kan även boka en rådgivningstid hos oss på www.lawline.se/boka.

Finns inga andra tveksamheter eller tillgångar att tala om så går det som tidigare nämnt bra med vilket som. Du kan skriva in dig på lagfarten som ägare tillsammans med din sambo eller så kan ni gifta er och genom det få fastigheten att bli giftorättsgods enligt ÄktB 7 kap. 1-4 §§.

Jag hoppas att ni fått lite hjälp på vägen även om det blev mycket att ta in och snarare kanske uppkom fler frågor!

Lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1118)
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?
2020-08-01 Får man fritt bestämma över ett arv om man är gift?
2020-07-30 Hur påverkar dold samäganderätt äktenskapsförord och testamente?

Alla besvarade frågor (82629)