Samägd fastighet

2015-02-24 i Fastighet
FRÅGA
Hej!Min fråga. Jag är hälftenägare av en fritidsfastighet.Har tänkt skriva över min del till mina två söner.Måste jag då tillfråga den andra hälftenägaren för att få hans godkännande eller kan jag bara skriva över utan att kontakta honom.Tacksam för svar.Mvh Birgitta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Samägande av fastigheter omfattas av samäganderättslagen, så länge inget annat är avtalat. När det gäller samägda fastigheter är det viktigt att skilja mellan förfogandet över själva fastigheten (som helhet) samt delägarnas förfogande över respektive andel i fastigheten. Vid förfogandet över hela fastigheten gäller som huvudregel att samtliga delägare skall samtycka innan diverse åtgärder vidtas.

Däremot gäller inte det vid förfogandet över respektive andel. Annan delägare kan inte förhindra att en delägare säljer eller ger bort sin andel, såvida inte annat har avtalats. Överlåtelsen ska ske I skriftlig form och undertecknas av bade gåvogivaren och gåvotagaren, som också måste söka lagfart.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (491)
2020-07-10 Fast egendom
2020-07-09 Vad finns det att göra åt störande granne när man bor i hus?
2020-07-01 Vad händer med en nyttjanderätt vid fastighetens övergång?
2020-06-30 Får en granne såga ned träd eller buskar på min tomt?

Alla besvarade frågor (81869)