Samägd bil

2016-06-08 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej, kan man vara två personer som äger en bil? Bilen är registrerad på person 1 hos transportstyrelsen men sen har det skrivits papper mellan person 1 och en person till om att de äger bilen tillsammans. De ska dela på alla omkostnader. Pappren de skrivit på är inte bevittnade och inga personuppgifer står heller med på person 1 och 2. Endast namnen. Tack på förhand!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I vägtrafikregistret finns endast uppgifter om en enda bilägare. Denna person presumeras vara bilens ägare och är exempelvis den som i regel är skatteskyldig för bilen. Vägtrafikregistret är dock inte en civilrättsligt bindande förteckning över fordonsägare, utan det är fullt möjligt att avtala om att en bil ska vara samägd, trots att endast en av ägarna kan vara registrerad i vägtrafikregistret. Givetvis är det också tillåtet att avtala om hur kostnader som är hänförliga till bilen ska fördelas mellan ägarna.

Det finns inga formkrav för avtal om samäganderätt till fordon. Det krävs alltså inga vittnen eller nedtecknade personuppgifter. Till och med muntliga avtal är giltiga, även om de förstås kan vara problematiska i bevishänseende. I bevishänseende är det förstås också att föredra om personuppgifterna framgår av avtalet, eftersom den som vill göra avtalet gällande måste kunna styrka att avtalet verkligen ingicks av de personer som han eller hon påstår. Om detta kan styrkas på annat sätt, är det dock inte nödvändigt att personuppgifterna är nedtecknade i avtalet.

Sammanfattningsvis är det alltså möjligt att avtala om samäganderätt till en bil, även om endast en av ägarna kan vara registrerad som ägare i vägtrafikregistret. Det finns inga formkrav för samägandeavtalet, men det är önskvärt att det upprättas så att det framgår tydligt vilka parterna är och vad de har kommit överens om.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll