Samäganderättslagens indispositiva inslag

2015-05-05 i Samägandeavtal
FRÅGA
HejJag har en fråga om samäganderättslagen.Är den lagen dispositiv i sin helhet eller finns det paragrafer som inte kan avtalas bort?Med vänliga hälsning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Samäganderättslagen, se (här ), används för att lösa ägarkonflikter då flera personer gemensamt äger egendom. Lagen är i huvudsak dispositiv, detta framgår exempelvis av 5-6§.

Även om lagen i huvudsak är dispositiv så finns det vissa indispositiva inslag. Se framförallt 9 §, i vilken det stadgas att vid försäljning av en fastighet som omyndig eller annan som omfattas av förvaltarskap har del i, är det obligatorisk att uppställa ett lägsta pris för vilket fastigheten får säljas för. Detta kallas reservationspris och fastställs av rätten.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Angelica Ahlström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (591)
2021-06-11 Hur stor andel i det samägda godset tillkommer ägarna?
2021-05-27 Kan min sambo bygga på vår fastighet utan mitt samtycke?
2021-05-26 Hur ska avkastningen från en samfälld fastighet fördelas?
2021-05-17 Kan den ene ägaren sälja tillbaka samägd hund?

Alla besvarade frågor (93111)