FrågaAVTALSRÄTTSamägandeavtal05/05/2015

Samäganderättslagens indispositiva inslag

Hej

Jag har en fråga om samäganderättslagen.

Är den lagen dispositiv i sin helhet eller finns det paragrafer som inte kan avtalas bort?

Med vänliga hälsning

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Samäganderättslagen, se (https://lagen.nu/1904:48_s.1 ), används för att lösa ägarkonflikter då flera personer gemensamt äger egendom. Lagen är i huvudsak dispositiv, detta framgår exempelvis av 5-6§.

Även om lagen i huvudsak är dispositiv så finns det vissa indispositiva inslag. Se framförallt 9 §, i vilken det stadgas att vid försäljning av en fastighet som omyndig eller annan som omfattas av förvaltarskap har del i, är det obligatorisk att uppställa ett lägsta pris för vilket fastigheten får säljas för. Detta kallas reservationspris och fastställs av rätten.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Angelica AhlströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?